Ylöjärvi vetää kasvukäytävälle yrityksiä ja asukkaita

Ylöjärven kaupunki on mukana Suomen kasvukäytävä -verkostossa edistämässä alueen elinvoimaisuutta, saavutettavuutta ja edelleen kehittämistä. Ylöjärven kehitysrohkeus sekä keskeinen sijainti pääradan ja kolmostien varressa antavat tähän työhön hyvät lähtökohdat.

Tampereen läntinen kehätie otettiin käyttöön 10 vuotta sitten.
Se avasi Ylöjärveltä yhtenäisen moottoritieyhteyden Helsinkiin ja paransi siten entisestään kaupungin mahdollisuuksia tarjota loistosijainteja niin yrityksille kuin asukkaille.
Kolmostie on paitsi Suomen ruokatie myös viennin valtaväylä,
jolla kulkee tavaraa vuosittain 10 miljardin euron arvosta.
Ylöjärvi onkin yritys- ja teollisuusalueiden kaavoittamisessa hyödyntänyt
onnistuneesti kasvukäytävän ydinalueita ja avaa myös jatkossa uusia yritysalueita
pääväylien varrelle.

Ylöjärvelle on sijoittunut runsaasti niin teollisuutta kuin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka arvostavat nopeita yhteyksiä, keskeistä sijaintia ja kaupungin yritysmyönteisyyttä.

Ylöjärvellä on vahva elinkeinoympäristö: kaupungissa toimii yli 2000 yritystä ja työpaikkoja on 9000. Uusia yrityksiä on syntynyt tänäkin vuonna reilut 200 kappaletta. Kaupungin merkittävimmät elinkeinot ovat teollisuus, terveys- ja sosiaalipalvelut, tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen.
Erinomainen sijainti Tampereen kasvuseudulla, monipuolinen elinkeinoelämä ja -rakenne sekä yrittäjähenkinen ilmapiiri varmistavat kaiken tyyppisille yrittäjille hyvät lähtökohdat menestyä Ylöjärvellä. Lisäksi yrittäjyyden erityistehtävää hoitavassa Ylöjärven lukiossa kasvaa jatkuvasti uusia yrittämisen menestystarinoita.

 

Ylöjärven asukasluku on vakaassa kasvussa ja kaupungissamme on paljon lapsia ja nuoria. Tulevaisuudessa ihmisten liikkumiseen tarvitaan enenevässä määrin muitakin ratkaisuja kuin kumipyöriä. Ylöjärvi onkin aktiivisesti mukana niin Tampereen seudullisen raitiotien suunnittelussa kuin Tampere-Seinäjoki-ratavälin kehittämistyössä. Myös kasvukäytäväverkoston tärkeä painopiste on raideyhteyksien kehittäminen: pääradan saaminen osaksi EU:n ydinverkkokäytävää on keskeinen tavoite, jossa onnistuminen mahdollistaisi merkittävän määrän EU-rahoitusta radan välityskyvyn parantamiseen.

Pääradan kapasiteetin nosto ja pullonkaulojen poistaminen edistävät ihmisten ja tavaroiden sujuvaa liikkumista sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Saavutettavuuden ja elinvoimaisuuden kehittäminen ovat siis jatkossakin keskiössä niin Ylöjärvellä kuin koko kasvukäytävällä.

Mari Ruissalo
Vs. kehitysjohtaja
Ylöjärven kaupunki
www.ylojarvi.fi


Helsingistä Seinäjoelle ulottuva kasvukäytävä on maamme merkittävin yhtenäinen talous- ja työssäkäyntialue, jolla asuu liki puolet suomalaisista.
Alueella tehdään myös puolet Suomen bruttokansantuotteesta.