Yhteistyössä yhteinen liiketoimintaympäristö

Suomen kasvukäytävä on tehokas yhteistyöverkosto, jonka hyödyntäminen on jokaisen osapuolen oma asia. Kasvukäytäväverkoston yhteiset kehittämisteemat liittyvät saavutettavuuteen (fyysinen ja digitaalinen), viestintään ja kasvukäytävän mahdollisuuksien näkyväksi tekemiseen sekä kehitys- ja palvelualustana toimimiseen. Teemat ovat laajoja ja laveita, joten niiden päälle voi hyvin rakentaa aivan konkreettista tekemistä eri toimijoiden kanssa.

Hämeenlinnan seudun yhteistyö on ollut tiivistä ja toimivaa, ja yhteistä tekemistä kuntien välillä on paljon. Hämeenlinnalla ja Janakkalalla on pitkä yhteinen raja, joka ennemminkin yhdistää kuin erottaa. Kuntarajan toisella puolella on Janakkalan Rastikankaan yritysalue ja toisella puolella Hämeenlinnan Moreenin yritysalue. Kauempaa katsellen nämä alueet muodostavat yhdessä yhden Etelä-Suomen laajemmista yritysalueista. Olisiko siis järkevää kehittää näitä alueita yhtenä elinvoimaisempana kokonaisuutena? Kyllä olisi!

Moreeni-Rastikangas on uuden ajan kasvava yritysalue Suomen kasvukäytävän keskipisteessä; keskellä liikennekäytäviä ja keskellä kuluttajamarkkinoita. Alueen kaavoituksesta ja markkinoinnista vastaavat yhteisesti Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta. Suunnitteilla oleva VT 3:n eritasoliittymä Hämeenlinna – Janakkala nivoo alueen houkuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Yhteisen liiketoimintaympäristön kehittämistä ei aloiteta tyhjästä. Moreenin alueella on jo nyt yli 50 yritystä ja yli tuhat työpaikkaa. Rastikankaan alueella on yli 30 yritystä ja yli 550 työpaikkaa. Yritystoiminnalle kaavoitetun alueen kokonaisuus on nyt yli 650 hehtaaria. Alueella on jo yhteensä yli 2.000.000 k-m2 rakennusoikeutta ja alueen laajentamista valmistellaan.

Liiketoimintaympäristön kehittäminen ei tarkoita ainoastaan maankäyttöä. Yksi alueen vahvuuksista liittyy vieressä olevaan korkeakoulukeskukseen, joka mahdollistaa vahvan t&k-toiminnan. Energiaomavaraisuus, materiaalivirrat, palveluliiketoiminnot ja alueen alihankintaverkostot luovat uudenlaisen alueellisen ekosysteemin, jossa eri yritykset vahvistavat toisiaan. Kunnan ja kaupungin tehtävä on tukea tätä kehitystä.

Suomen kasvukäytävän yhtenä teemana on digitaalinen saavutettavuus. Moreeni-Rastikangas-alueella on käynnistymässä EAKR-rahoitusta saava MORAS-hanke, jolla aluetta kehitetään yhteistyössä yritysten, kaupungin ja kunnan kesken. Yhtenä tärkeänä osa tätä kokonaisuutta on AIKO-rahoitukseen perustuva hanke, jolla selvitetään alueen 5 G-yhteyksien edistämistä osana Suomen kasvukäytävän saavutettavuuden kehittämistä. Moreeni-Rastikangas-alueella selvitetään erityisesti 5G-yhteyksien kysyntä ja rakentamisen rahoitusmallit kustannuksineen.

Kiinnostuitko? Hyvä! Työmme on taas mennyt hyvin eteenpäin, sillä juuri nyt on haettavana alueen projektipäällikön tehtävä. Lisätietoja saat osoitteesta Linnan Kehitys Oy (www.linnan.fi).

Terveiset Suomen kasvukäytävän keskeltä!

 

Tanja Matikainen                                                           Juha Isosuo

kunnanjohtaja                                                                apulaiskaupunginjohtaja

Janakkala                                                                        Hämeenlinna