Yhteiskuntataiteilijahanke sai jatkorahoituksen vuodelle 2017

Syksyllä 2015 käynnistynyt Yhteiskuntataiteilijahanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen jatkokaudelle. Yhteiskuntataiteilijahankkeessa edistetään kuntien yhteissuunnittelukäytäntöjä nykytaiteen toteuttamiseksi. Jatkorahoitus on myönnetty ajalle tammikuu 2017 – kesäkuu 2018. Hanke toimii Suomen kasvukäytäväalueella ja sen vaikutuspiirissä sijaitsevissa kunnissa. Yhteistyökuntia ovat Riihimäen lisäksi mm. Akaa, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Eteläranta Oy, Kangasala, Pälkäne ja Vesilahti.

Suunnittelu- ja rakennushankkeet ovat pitkäkestoisia prosesseja, joissa taideasiantuntijan työlle on tarvetta. Kun näitä prosesseja halutaan kehittää ja monipuolistaa tarvitaan pitkäkestoista ja sitoutunutta yhteistyötä kuntien eri toimialojen kesken. Taidehankkeet eivät toteudu yksistään kulttuuritoimen toiminnan tuloksena, mutta eri toimialojen hyvällä yhteistyötä. Sitoutuneen ja suunnitelmallisen yhteistyön tuloksena voidaan toteuttaa monimuotoista asuinympäristöä, jossa taiteella on sijansa.

Yhteiskuntataiteilijahankkeessa pyrkimyksenä on liittää nykytaide automaattiseksi osaksi rakennetun ympäristön toteutusta. Keinoksi tarjotaan taideasiantuntijan työtä suunnittelun alkuvaiheesta lähtien tavoitteiden ja keinojen asettamiseksi. Rakennettuun ympäristöön toteutetun taiteen asiantuntija tunnistaa teosten toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet oikea-aikaisesti. Hän tuntee taiteen kentän ja taiteen tekemisen eri mediat. Hänellä on asiantuntemusta, miten erilaisia taideteoksia voi esittää ulkotilassa ja yhdistää rakenteisiin.

Kuntien yhteisen asiantuntijatyön kehittäminen on pitkäkestoinen prosessi ja työn juurruttamiseen tarvitaan aikaa. Iloksemme tähän kannustetaan myös ministeriössä jatkokauden rahoituksen avulla. Yhteiskuntataiteilijahankkeen yhteistyökunnissa on käynnissä monenlaisia nykytaiteeseen liittyviä suunnitteluprosesseja yhteissuunnittelukäytäntöjen edistämisestä, rahoitusmalleihin ja asemaseisakkeen muuttamiseen taideteokseksi. Tärkeintä on saada eri toimialat saman pöydän ääreen ja löytää yhteinen tahtotila nykytaiteen toteuttamiseksi.

Jos julkisen taiteen asiantuntijuus on kuntien käytössä suunnitteluhankkeiden käynnistyessä, ei taide ole välttämättä kustannus, vaan laadukkaan suunnittelun osa. Kuntien eri toimialoja yhdistävät suunnittelukäytännöt tukevat monimuotoisen ympäristön rakentumista ja näin myös asukkaiden toiveiden toteutumista.

Nykytaiteen yhdistäminen osaksi suunnittelu- ja rakennushankkeita on avain taideteoksien suunnitelmalliselle toteutukselle. Yhteiskuntataiteilijahanke tarjoaa kunnille työhön tarvittavaa asiantuntemusta. Riihimäen kaupungin isännöimä Yhteiskuntataiteilijahanke edistää kuntarajat ylittävän asiantuntijamallin kehittämistä kuntien tarpeiden mukaisesti.

Yhteiskuntataiteilijahankkeeseen osallistuvia kuntia ja kuntayhtymiä ovat mm. Akaa, Vesilahti, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Eteläranta Oy, Pälkäne, Kangasala ja isäntäkaupunki Riihimäki. Hankkeen päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriön rahoitus kattaa 75 % hankekuluista. Jäljelle jäävä 25% osuus katetaan puoleksi kuntarahoitusosuudella ja puoleksi vastikkeellisella osuudella.

Yhteiskuntataiteilijahanke järjestää verkostoitumistilaisuuden Riihimäellä torstaina 13.10 klo 9.00-13.00 Tilaisuudessa esitellään yhteistyökunnissa käynnissä olevia projekteja, rahoitusmalleja ja keskustellaan taiteeseen liittyvästä asiantuntijuudesta. Yhteiskuntataiteilijahankkeesta kiinnostuneet ja osallistumista harkitsevat ovat tervetulleita tilaisuuteen! Ilmoittautumiset 7.10. mennessä marjukka.korhonen@riihimaki.fi

Lisätietoja:

Yhteiskuntataiteilija Marjukka Korhonen, p. 050 465 6996, marjukka.korhonen@riihimaki.fi

Kulttuurituottaja Anna Vesén, p. 040 330 4701, anna.vesen@riihimaki.fi

Oranssina ja kiiltävinä hehkuvat penkit ovat osa Kalasataman Parrulaitureiden Istuinveistosten sarjaa. Aiheena ovat Itäisen Helsingin tiheästi asuttujen työläiskaupunginosien, kuten Kallion ja Sörnäisten 1900-luvun istuimet. Teoksessa tuodaan muistumia menneen maailman yksityiskotien esineistöstä osaksi julkista uutta ulkotilaa. Taiteilijalla teosten lähtökohtana on inhimillisyys ja ihmisen mittakaavainen ympäristö. Taideteos toimii sosiaalisena kohtaamispaikkana.

Istuinveistokset: yhteiskuntataiteilija Marjukka Korhonen, 2016, maalattu haponkestävä teräs. Avustaja teollinen muotoilija Mikko Kivioja.

Valokuvat: Marjukka Korhonen