Yhteiskuntataiteilija edistää ympäristötaiteen toteutusta Suomen kasvukäytävällä

Riihimäen kaupunki on käynnistänyt Yhteiskuntataiteilijahankkeen yhteistyössä Suomen kasvukäytäväalueen kuntien kanssa. Hankkeessa edistetään taiteen toteutusta osana kaavoitusta ja rakentamista.
Hanke jakaa tietoa ja kehittää uusia käytäntöjä. Yhteiskuntataiteilijahankkeessa luodaan malli kuntien väliselle taideasiantuntijatyölle.

Hanke on mittakaavaltaan ainutlaatuinen Suomessa. Helsinki – Hämeenlinna – Tampere väliselle kasvukäytävälle sijoittuu yli 20 kuntaa kolmen eri maakunnan alueella.
Hankkeessa kehitetään usean kunnan välistä, maakuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kasvukäytäväalueella toimii valtaosa Suomen luovan alan toimijoista.
Taideyhteistyöllä voidaan vahvistaa alueen visuaalista ilmettä ja identiteettiä liikenteen solmukohdissa ja parantaa taiteen saavutettavuutta. Pitkällä tähtäimellä toiminta
luo työmahdollisuuksia alueella toimiville taiteilijoille, suunnittelijoille ja rakentajille. Tavoitteena on vetovoimaisen asuin- ja liikkumisympäristön kehittäminen alueella asuville sekä täällä pendelöiville.

Hankkeen projektipäälliköksi on valittu kuvanveistäjä Marjukka Korhonen. Hänellä usean vuoden kokemus taideasiantuntijatyöstä osana kaupunki- ja väyläsuunnittelua.
Hän on työskennellyt aiemmin oman taiteellisen työnsä ohella mm. Ympäristötaiteen säätiössä sekä WSP Finland Oy:ssä toimien asiantuntijana niin Vuoreksen taidekoordinoinnissa,
Kulttuuriratikan suunnittelussa ja toteutuksessa kuin tuoreessa Nikkilän taideohjelman valmistamisessa. Marjukka Korhonen työstää parhaillaan taideteoksia Helsingin Kalasatamaan,
Vantaan Keimolaan sekä Lappeenrannan Vapaudenaukionpuistoon.

Yhteiskuntataiteilijahankkeen toimintaympäristö, Suomen kasvukäytävä on talouskasvun ja kilpailukyvyn kannalta tärkeä alue. Kasvukäytävällä asuu joka kolmas suomalainen
ja alueella tehdään noin puolet maan yritysten liikevaihdosta. Saavutettavuus on Suomen huipputasoa. Nopean liikkumisen, suuren väestömäärän ja laajan työpaikkatarjonnan
ansiosta kasvukäytävä toimii osittain kuin suuri kaupunki, mutta sitä ei ole suunniteltu kokonaisuutena siten kuin kaupunki olisi suunniteltu.

Kasvukäytävän kehittämisen ydinkysymyksiä ovat E12:n ja pääradan infrainvestoinnit sekä niihin liittyvät liikenteelliset solmukohdat, mm. asemanseutujen kehittäminen.
Liikenne- ja kaupunkiympäristöjen lisäksi ympäristötaidekohteiksi voidaan ottaa mukaan myös luonnonympäristöt. Yhteisenä ajatuksena kasvukäytävälle suunniteltaville
taideteoksille on, että niiden sijoittuminen voi ulottua kunnasta toiseen. Taideteokset voivat muodostaa teosketjun, jolla on itseisarvonsa lisäksi arvoa myös matkailullisena vetovoimatekijänä.

Hankkeen muita yhteistyötahoja ovat mm. Taiteen edistämiskeskus ja Ympäristötaiteen säätiö. Hankkeen päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Riihimäen kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus
Yhteiskuntataiteilija Marjukka Korhonen, p. 050 465 6996, marjukka.korhonen@riihimaki.fi
Kulttuurituottaja Anna Vesén, p. 040 330 4701, anna.vesen@riihimaki.fi

Kuvan tiedot:
Kuusen silmu taideteos on toteutettu kolmen taloyhtiön autokatosten seinään Vuorekseen Tampereelle 2012
Marjukka Korhonen ja työryhmä Anri Linden, Simon Örnberg ja Sirkka Sutinen
Valokuva Aino Huovio
Tilaajat SRV, YH-Länsi Oy ja Rakennustoimisto Pohjola Oy