Vuoden älyliikennehankkeet valittu kokeiltaviksi

Helsingin Länsisataman ja Viron Vanhan sataman liikenteen sujuvoittamiseen tähtäävässä FinEst Smart Mobility älyliikenneprojektissa on valittu vuoden 2018 aikana toteutettavat kokeilut.

Kokeiluihin valittiin kaikkiaan kuusi yritystä, jotka keskittyvät tarjoamaan ratkaisuja kaikille satamissa liikkujille. Kokeilut käynnistyivät vuoden alussa ja varsinaiseen käyttöön ne saadaan kesän ja syksyn aikana.

GoSwift kehittää kuljettajille ja kuljetusoperaattoreille raskaan liikenteen jonotusjärjestelmää, jonka avulla he saavat tiedon siitä, milloin pitää siirtyä satamaan. Palvelu mahdollistaa oikea-aikaisen saapumisen satama-alueelle, ruuhkaisinakin aikoina niin ettei turhaa odottelua jää satama-alueen ulkopuolella.

Coreorient Oy auttaa Suomen ja Viron välillä autolla matkustavia ottamaan kyytiinsä samaan suuntaan matkalla olevia muita autoilijoita näiden kotoa tai pysäköintipaikoilta joukkoliikenteen solmukohdissa. Tämä tekee matkanteosta lähes yhtä helppoa kuin omalla autolla, mutta säästää kuitenkin matkakustannuksia ja vähentää autoruuhkia Länsisatamassa.

Tilgi Suomi Oy:n kokeilun tarkoituksena on tarjota henkilömatkustajille ja raskaalle liikenteelle järjestelmiä, joita ohjaavat tietokone- ja mobiilisovellukset jakavat tietoa intuitiivisin käyttöliittymin järjestelmän käyttäjille ja julkisille tahoille. Henkilömatkustajan palvelut kohdistuvat esimerkiksi Tallinnan Virukeskuksen ja Helsingin Ruoholahden metroaseman ja satamien välisen saavutettavuuden parantamiseen shuttle-palvelulla.

Fleetrange Oy kehittää rajapintaa Länsisataman ja Vanhan sataman väliä kulkevien lauttojen automaattisen ja reaaliaikaisen aikataulu-, sijainti ja saapumistiedon toimittamiseen, joka tukee useammilla liikennevälineillä tehtävien matkaketjujen sujuvuutta ja luotettavuutta.

Infotripla Oy kehittää sataman lähialueen liikenteen tilannekuva- ja ennakointipalvelun, jonka avulla voidaan tehostaa satamasta katuverkolle suuntautuvan liikenteen ohjausta ja vähentää hetkittäin kasvavan liikennemäärän aiheuttamia liikenteellisiä haittoja.

Kyyti Groupin toteuttamassa pilotissa lauttamatkustaja voi ostaa helposti Kyyti-sovelluksella matkan Länsisatamasta Helsinki-Vantaan lentokentälle, joko HSL:n joukkoliikenteellä, kimppataksilla tai niiden yhdistelmällä.
Kokeilut jatkuvat vuoden 2019 alkuun asti, ja niiden toivotaan parantavan paitsi liikkumisen sujuvuutta niin myös liikkujien käyttäjäkokemusta.

FinEst Smart Mobility projekti on Interreg Central Baltic ohjelman rahoittama kolmevuotinen hanke, jonka kokonaisbudjetti on 1,8 M €. Projekti toteutetaan kuuden kumppanin rajat ylittävänä yhteistyönä. Projektipartnerit ovat: Helsinki, Vantaa, Forum Virium Helsinki, Viron tiehallinto, Tallinna sekä ITL Digital Lab.

Lue lisää:
Finest Smart Mobility
Helsinki – kasvun ytimessä

Lähde: Helsingin kaupunki