Vuoden 2018 haku EIT Urban Mobility & Manufacturing innovaatiokeskittymille avoinna

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on avannut haun kahden uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön (KIC) perustamiseksi. Uudet osaamisyhteisöt ovat EIT Urban Mobility (kaupunkiliikenne) ja EIT Manufacturing (valmistava teollisuus).

Osaamiskeskittymän muodostavat yliopistot, tutkimuslaitokset, opiskelijat, julkishallinnon viranomaiset ja liike-elämä. Yhdessä nämä toimijat muun muassa kehittävät innovatiivisia tuotteita ja palveluita, edistävät start-up -yritysten syntymistä ja toteuttavat maisteri- sekä tohtoritason koulutusohjelmia.
Keskittymät tulevat toiminnallaan vastaamaan EU:n strategiatason haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen ja digitalisaatioon. EIT KIC innovaatio- ja osaamiskeskittymiä on tähän mennessä perustettu kuusi: EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Raw materials, EIT Health ja EIT InnoEnergy.

Aikaraja hakemuksille on 12. heinäkuuta 2018.

Alla 2018 haun alustava aikataulutus:

Lisätietoa
2018 EIT Call for Proposals
EIT Urban Mobility
EIT
Helsinki EU Office