Vahvuuksien vahvistamisesta virtaa koko Suomelle

Eero Väätäinen tehdastaustalla

Kehitystyötä voidaan tehdä monin eri tavoin. Kärjistäen: toinen vahvistaa vahvuuksiaan, toinen poistaa heikkouksiaan. Kumpikin tapa voi tuoda hyvän lopputuloksen. Oleellista on kehittäminen. Pahinta olisi olla tyytyväinen ja tavoitteeton. Kehittämisen ”henkeen” kuuluu lisäksi se, että samaan aikaan on osattava olla ylpeä aidoista saavutuksista, ja samalla kuitenkin myös kriittinen; olisiko asian voinut tehdä vielä paremmin.

Suomen kasvukäytävä on vetovoimaisinta aluetta Suomessa. Mutta onko edes meillä kehitys ja kasvu riittävää kansainvälisessä vertailussa. Toivottavasti se sitä on, mutta samalla hieman pelkään, ettei se sitä ole. Viimeisten vuosien aikana Suomen BKT on toki kasvanut voimakkaasti, mutta esim. Ruotsiin verrattuna lähdimme todella kaukaa perästä.

Toimintaedellytysten vahvistaminen kasvukäytävällä voidaan helposti nähdä uhkakuvana muulle Suomelle. Itse en siihen usko. Päinvastoin: luontaisen kasvualueen kehittyminen poikii mitä todennäköisimmin koko Suomen hyväksi. Kasvukäytävällä on joka tapauksessa erinomaisen suuri merkitys koko kansantaloudellemme. Puolet Suomen BKT:stä tulee tältä alueelta. Myös viennin osalta kasvukäytävä on tärkeä.

Nokiasta syntyi merkittävä teollisuuspaikkakunta jo 1800 -luvun lopulla. Meille on edelleenkin tunnusomaista vahva teollisuus, joka luottaa paikkakuntaansa, alueeseensa ja koko Suomeen investoimalla parhaillaankin merkittävästi. Yhteiskunnan tehtävänä on varmistaa toimintaedellytykset, ja olla luottamuksen arvoisia.

Yksi tärkeimmistä toimintaedellytyksistä on liikenneyhteydet. Suomi -radan suunnittelun nopea käynnistäminen Suomen kasvukäytävälle onkin erittäin tärkeää. Muita hyvin tärkeitä toimintaedellytyksiä ovat mm. tutkimus ja osaavan henkilöstön saaminen sekä kustannustehokkaiden prosessien ja teknologioiden hyödyntäminen. Suomen kasvukäytävällä halutaan näitä kaikkia edistää. Viimeiseksi haluan mainita vielä yhden tärkeän toimintaedellytyksen. Se on ennustettavuus.

Noin 10 vuotta sitten usein esitetty kysymys oli, mistä voisi Suomelle tulla uusi ”nokia”. Nokian kaupungissakin sitä pohdittiin. Meidän, ainakin yksi, vastaus on teollisen mittakaavan bio- ja kiertotaloudessa. Olemme systemaattisesti kehittäneet Eco3 -nimellä kulkevaa platform -ratkaisua, missä julkiset ja yksityiset toimijat yhdessä rakentavat uudenlaista ekosysteemiä. Tulokset ovat lupaavia, ja nk. lumipalloilmiö on hyvässä vauhdissa. Bio- ja kiertotaloudessa on myös yksi, mutta ei suinkaan ainut, ratkaisu maapallon ilmastohaasteen ratkaisussa.

Nokian vireää kasvua ja kehitystä tukee meidän logistinen asema ja sijainti Suomen kasvukäytävällä. On kuitenkin hyvä myös muistuttaa sekä itseäni että muita, että sijainnin lisäksi tärkeää, joskus tärkeämpääkin, on kunnan yrityskulttuuri. Me haluamme olla kehittämässä parasta yrityskulttuuria. Silloin syntyy myös uutta.

Eero Väätäinen
kaupunginjohtaja

Täällä syntyy uutta