Uudet liikkumispalvelut Espoossa: arjen sujuvuutta ja askelia kohti hiilineutraaliutta

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, eikä kaupunki voi saavuttaa sitä yksin. Mukaan tarvitaan sekä espoolaiset asukkaat että iso joukko muita toimijoita: yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Espoon kestävän kehityksen ja ilmastotyön ytimessä onkin yhteistyö sekä kaupungin sisällä eri toimialat ylittäen että kumppaneiden kanssa.

Tarve vähentää erityisesti liikkumisen, asumisen ja syömisen päästöjä tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kehittää uutta liiketoimintaa. Parhaimmillaan päästöjen vähentäminen tuo mukanaan paljon hyvää: fiksumpia tapoja liikkua, vähemmän hukattuja raaka-aineita ja energiaa sekä materiaalien parempaa kiertoa. Asukkaiden kannalta on tärkeää, että uudet palvelut ovat arkea helpottavia.

Liikenteen päästöt ovat noin kolmanneksen Espoon hiilidioksidipäästöistä. Näistä valtaosa on peräisin tieliikenteestä. Uskottava polku kohti hiilineutraaliutta edellyttää sekä autoilun päästöjen vähentämistä että houkuttelevia ja helppokäyttöisiä vaihtoehtoja yksityisautoiluille. Kaupunki voi toimia kehityksen vauhdittajana tarjoamalla yrityksille kehitysalustan ja kokeilumahdollisuuksia uusille palveluille.

Espoon viiteen keskukseen perustuva kaupunkirakenne tuo arjessa tarvittavat palvelut lähelle asukkaita, mikä vähentää liikkumisen tarvetta. Kaupunkikeskuksesta toiseen pääsee liikkumaan raiteilla tai bussilla. Uusia, joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja tarvitaan mm. ratkaisemaan niin sanottu ensimmäisen tai viimeisen mailin ongelma: miten päästä kotoa tai työpaikalta sujuvasti joukkoliikenteen pariin niilläkin alueilla, joissa yhteyksiä ei jatkuvasti ole tarjolla tai esimerkiksi isompien kantamusta kanssa.

Espoon kaupunki edistää kevään aikana uusien liikkumispalvelujen käyttöönottamista Suomen kasvukäytävän AIKO-rahoitteisessa Älykkäät liikkumispalvelut ÄLLI -projektissa. Projektissa kehitetään sekä yrityksille että asukkaille suunnattuja liikkumispalveluita painottuen työ- ja työasiamatkoihin. Erityisenä tavoitteena on koota liikkumispalveluista laajempia kokonaisuuksia ja edistää alan toimijoiden verkottumista ja yhteistyötä.

Projektin puitteissa kootaan yhteen uusien liikkumispalvelujen kehittäjiä, rahoittajia ja muita alan toimijoita ja valmistellaan yhdessä uusien liikkumispalvelujen kokeiluja. Kokonaisuus tulee sisätämään mm. kutsuohjattujen kyytipalvelujen kokeiluja työpäivän aikaiseen ja työmatkaliikkumiseen sekä espoolaisille työpaikoille suunnattua kestävän liikkumisen suunnittelua ja -valmennusta. Tavoitteena on lisätä sekä kysyntää että tarjontaa uusille, joukkoliikennettä tukeville liikkumispalveluille.
Kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin sitoutuneiden kaupunkien tulee toimia suunnannäyttäjinä ja mahdollistajina uuden vähähiilisen teknologian ja ratkaisuiden käyttöönotossa. Tämä vaatii hyvää yhteistyötä kumppaneiden kanssa sekä kaupungin toimintojen kehittämistä ennakkoluulottomasti ja uutta rohkeasti kokeillen. Näihin Espoo on sitoutunut sekä ilmastotavoitteissaan että strategiassaan Espoo-tarinassa.

Lisätietoja:
Helena Kyrki, helena.kyrki@espoo.fi
projektipäällikkö
Espoon kaupunki

AIKO (alueelliset innovatiiviset kokeilut) – rahoitusinstrumentti sisältyy valtion ja Suomen kasvukäytävä -verkoston väliseen kasvusopimukseen. Rahoitusinstrumenttia hallinnoi Uudenmaan liitto.