TYÖMATKA HÄMEENLINNASSA SÄHKÖPYÖRÄLLÄ – ENSIMMÄISET TESTIAJAJAT MATKAAN TÄNÄÄN

EAKR molemmat logot 468 

Touko-elokuun kestävän työmatkapyöräily –pilotin tavoitteena on sähköpyöräilyn näkyvyyden lisääminen Hämeenlinnassa ja käyttäjäkokemusten kerääminen kehittämisen tueksi. Pilotilla kerätään käyttökokemuksia sähköpyöräilyn soveltumisesta työmatkapyöräilyyn erityyppisillä reiteillä ja laitteilla sekä yhdistettynä osin joukkoliikenteeseen. Tarkastelussa on myös kaupungin pyöräilyinfra ja sähköpyörät mittauslaitteineen. Erityistarkastelussa on Visamäen saavutettavuus ja kulkeminen rautatieaseman kautta.

Sähköpolkupyöräpilotti on osa ”Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä” EAKR -hanketta. Hankkeen haltijana toimii Suomen kasvukäytävä – verkostotyötä isännöivä Hämeenlinnan kaupunki. Sähköpolkupyöräpilotissa kokeillaan sähköpyörää lyhyille siirtymämatkoille asemalta työpaikoille, oppilaitoksiin tai muuhun asiointiin. Polkupyöräpilotti voi olla osa liityntäliikennettä, mutta se voi myös toimia kaupungin tai kunnan liikennejärjestelmän itsenäisenä osana, esimerkiksi asemanseudun ikäihmisten liikkumisen tukena.

Jokainen testaaja käyttää pyörää vähintään viikon ajan omalla normaalilla työmatkareitillään ja vertaa kokemuksiaan normaaliin kulkutottumuksiinsa esim. seuraavista näkökulmista: matkan hinta, matkaan käytetty kokonaisaika, elämyksellisyys, liikkumisen helppous, liikunta jne. Testaajien toivotaan kiinnittävän huomiota Hämeenlinnan pyöräilyinfraan ja tekevän merkintöjä sekä miettivän ehdotuksia infran kehittämistarpeista. Myös itse pyörä ja siihen liittyvät tekniset huomiot ovat tärkeitä.

Jokainen testaaja haastatellaan testiviikon lopuksi HAMKin toimesta, jolloin testaajilla on mahdollisuus kertoa kehittämisehdotuksiaan sähköpyöräilyn edistämiseksi osana työmatkapyöräilyä Hämeenlinnassa.

 

Lisätietoja:

Suomen kasvukäytävä –verkosto, [email protected]

Hämeenlinnan kaupunki, [email protected]

HAMK, [email protected]

Linnan Kehitys, [email protected]