Taidetta rakennushankkeisiin – Riihimäen Uramon kouluun lasiaiheinen taideteos

Riihimäellä edistetään ja kehitetään kaupungin strategian mukaisesti rohkeita ja osallistavia julkisen taiteen hankintoja. Kaupungin isännöimän Yhteiskuntataiteilijatoiminnan tuloksena kulttuuripalvelut on tilannut uuden julkisen taideteoksen elokuussa toimintansa aloittavaan Uramon kouluun lasitaiteilija Helmi Remekseltä.

Taidehankintaa ohjaa monialainen työryhmä
Kaupungin julkisen taiteen kehittämistyön periaatteiden mukaisesti taidehankintaa varten perustettiin taidetyöryhmä, joka ohjaa ja seuraa taidehankintaa. Työryhmään kuuluu Uramon rakennushankkeen edustajia, rakennuksen toimijoiden henkilöstöä, kaupunginvaltuuston jäseniä sekä kaupungin museoiden ja kulttuuripalveluiden edustajia.
Uramon uudisrakennuksen tulee päiväkoti, esikoulu ja peruskoulun alaluokat. Koulun monitoimisali toimii päivisin ruokalana, ja iltaisin sitä voivat käyttää monet muut toimijat. Syksystä alkaen salia käyttää istunnoissaan myös kaupunginvaltuusto. Taideteoksen paikka onkin monitoimisalin yhteydessä olevan sisäportaikon päällä oleva valoaukko. Monia erilaisia käyttäjäryhmiä ilahduttavan teoksen on määrä valmistua syksyllä.

Taideteos tuo esiin riihimäkeläistä lasitaideosaamista
Taidetyöryhmä päätti tilata Uramoon teoksen, jonka keskeinen materiaali olisi lasi. Materiaalivalinnalla haluttiin nostaa esiin riihimäkeläistä lasitaideosaamista ja ammattitaitoa.
Taidetyöryhmä kutsui kolme lasiin erikoistunutta Riihimäellä toimivaa taiteilijaa esittelemään tuotantoaan. Portfolioiden perusteella taidetyöryhmä valitsi Uramon teoksen tekijäksi taiteilija Helmi Remeksen.
Remes on valmistunut vuonna 2011 artesaaniksi ammattiopisto Tavastiasta ja työskentelee lasimuotoilijana osuuskunta Lasismissa Riihimäellä. Remeksen monipuolinen taiteellinen tuotanto sisältää mm. taidelasiesineitä, tilateoksia ja käyttölasiesineitä.

Lisää taidetta rakennushankkeisiin
Riihimäen Yhteiskuntataiteilijatoiminta on viime vuodesta alkaen ollut osa ESR-rahoitteista Taide käyttöön –hanketta. Siinä edistetään luovien alojen yhteistyötä rakennusalan toimijoiden kanssa vahvistamalla taiteen roolia rakennushankkeissa. Tavoitteena on saada taide ja luova suunnittelu kiinteäksi osaksi kaupunkien suunnittelu ja rakennusprosesseja. Hankkeen toimesta tämän vuoden aikana valmistuvissa Riihimäen julkisen taiteen periaatteissa määritellään kaupungin julkisen taiteen hankintojen menettelytavat ja toimijat.

Lisätietoja:
Anna Vesén
vt. kulttuuri- ja hyvinvointipäällikkö
0403304701/ 0197584701
[email protected]

www.riihimaki.fi/palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/yhteiskuntataiteilijatoiminta
www.taidekayttoon.fi