Suomen kasvukäytävän ohjausryhmä kokoontui Uudenmaan liitossa

Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokousti Uudenmaan liiton maakuntasalissa.
Kokouksessa kuultiin Suomen kasvukäytävä -verkoston ja valtion väliseen kasvusopimukseen liittyvän AIKO – rahoitusinstrumentin kehittämistoimenpiteiden tuloksista, verkoston ajankohtaisista asioita sekä Uudenmaan liiton innovaatiotoiminnan rahoituksesta.

Kasvukäytävähankkeiden ja AIKO -rahoituksen evaluoinnin tuloksia esitti Gaia Consulting Oy:n Anu Vaahtera ja Ulla Värre. Kävimme hyvää keskustelua saavutetuista tuloksista sekä AIKO -rahoitusinstrumentin generoivasta vaikutuksesta. Kuulimme myös kasvutarinoita sekä kokeilujen tuloksia, joista tulemme viestimään laajasti.
Tältä pohjalta on hyvä katsoa tulevaisuuteen ja oppia myös saaduista kokemuksista sekä ponnistaa seuraavalle toimenpideaskelmalle.

Kasvukäytävän ajankohtaisia asioita ovat muun muuassa hallitusohjelmaesitys, juuri valmistuneet Pääradan operointiselvitys erilaisine kehittämismahdollisuusehdotuksineen sekä Alueliikkuvuusselvitys. Nämä mielenkiintoiset selvitykset liitettynä hallitusohjelmaesitykseen antavat näkyä tulevaisuuden kehittämistyölle.

Uudenmaan liitto jatkaa innovaatiotoiminnan rahoitusta AIKO -instrumentilla. Haku on jatkuva, hankkeiden toteutusaika päättyy 30.4.2020. Lisätietoa rahoituksesta www.uudenmaanliitto.fi/ .

Kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteet toteuttajatahojen yhteystietojen kera on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi.
Otathan yhteyttä jos toivot lisätietoja #AIKO -rahoituksella toteutetuista toimenpiteistä.
Tutustu alla olevasta linkistä:

Kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteet

Lämmin kiitos Uudenmaan liitolle kokousjärjestelyistä sekä isännöinnistä!

Lisätietoja:
Anne Horila, verkoston johtaja, +358 50 301 1679
Outi Myllymaa, viestintä- ja kehittämisasiantuntija, +358 50 511 7602