Suomen Kasvukäytävällä testattiin kimppakyytejä ja kestävän liikkumisen palveluita

Shareit.global Oy:n johtamassa Kasvukäytävän kestävät liikkumisen palvelut -hankkeessa selvitettiin kestävällä tavalla toteutettujen, uudenlaisten liikkumisen palveluiden liiketoiminnallisia edellytyksiä ja kaupallisia mahdollisuuksia Kasvukäytävän kunnissa ja kaupungeissa. Tämän alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hankkeen päärahoittajana toimi Uudenmaan liitto ja hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen Kasvukäytävä -verkoston kanssa. Keskeiseen rooliin hankkeessa nousivat erityisesti kimppakyyti-kokeilut, joita Espoon kaupungin esimerkillä toteutetaan pian myös muissa Suomen Kasvukäytävän kaupungeissa.

Hankkeessa ehdotettiin kaikille Suomen kasvukäytävän kaupungeille ja kunnille kokeiltavaksi useita kestävän liikkumisen palveluita ja hanke tuotti myös esittelyvideon havainnollistamaan uudenlaisten liikkumisen palveluiden mahdollisuuksia. Verkostoyhteistyön ja neuvotteluiden pohjalta kokeilut päätettiin kohdentaa ja fokusoida erillisiin palvelukokeiluihin valikoitujen kumppaneiden kanssa, koska edellytykset palvelukokonaisuuksien kokeiluille eivät täyttyneet. Kokeilukulttuuri on yksi keskeisimpiä edellytyksiä onnistuneelle kokeilulle, mutta kokeilukulttuurin mittaaminen ja todentaminen on haastavaa ja selviää kokeilemalla. Käytännössä hankkeen kokeilukumppaneiksi valittiin Suomen Kasvukäytävältä ne tahot, jotka pystyivät sitoutumaan kokeiluihin hankkeen aikataulun puitteissa.

Hankkeen keskeisimmäksi ja näkyvimmäksi kokeiluksi valikoitui kimppakyytipalvelu, joka päätettiin toteuttaa yhteistyössä Espoon kaupungin digikokeilujen kanssa. Syyskuun lopussa 2018 alkanut Espoon Peput penkkiin -kimppakyytikokeilu sai hieman yli 500 kokeilijaa lataamaan Shareit.global Oy:n kehittämän kimppakyytisovelluksen. Sovellusta kehitettiin jatkuvasti kokeilun aikana käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Kokeilun alussa kyytiä pystyi tarjoamaan ja tarjottuihin kyyteihin pystyi ilmoittautumaan. Käyttäjäpalautteen perusteellä lisättiin mahdollisuus pyytää kyytejä, jotta tarjonta ja kysyntä kohtaisivat paremmin. Lyhyessä kokeiluajassa toteutuneita kimppakyytejä ajettiin tammikuun alkuun mennessä noin 70.

Peput Penkkiin -kokeilu oli oppimisprosessi niin kuntien, rahoittajien kuin kimppakyytejä mahdollistavien palveluntarjoajien näkökulmasta siitä, mitä sovelluksen käyttäjän näkökulmasta hyvin sujunut kimppakyyti edellyttää. Suurimpana haasteena toteutuneille kimppakyydeille Peput penkkiin -kokeilua arvioinut ja tutkinut VTT näki riittävien kannusteiden puuttumisen kyytien tarjoamiselle. Espoon kaupungin kokeilussa kyytien tarjoaminen perustui vapaaehtoisuuteen eli kyytiä tarjoavat eivät saaneet rahallista korvausta. AIKO -hankkeen puitteissa VTT:n toteuttama, kokeilua arvioiva selvitys on ehdolla teknisenä selvityksenä ITS World konferenssiin Singaporeen syksylle 2019 ja laajempana tutkimuksena Helsingin Transport Research Arena –konferenssiin keväälle 2020.

Shareit.global Oy:n jatkokehittämässä Kimppa-nimisessä sovelluksessa myös rahaliikenne kyytiläisten ja kyytiä tarjoavien osapuolien välillä on hoidettu. Peput penkkiin -kokeilussa opittiin, että erityisesti palvelun lanseerauksen yhteydessä tulisi kannustaa ja palkita kyydin tarjoajia – ja jopa kyytiä kokeilevia, jotta positiivisia kokemuksia saadaan alkuun riittävästi. Peput penkkiin -kokeilun tarkoituksena oli tukea Espoon kaupungin vuoden 2030 päästöttömyystavoitetta, parantamalla jo liikennöivien henkilöautojen käyttöastetta eli täyttää henkilöautojen paikat useammalla henkilöllä. Tarkoituksena oli myös tutustuttaa kuntalaisia kimppa-autoiluun ja kyydin jakamiseen. Pilotti oli myös konkreettinen mahdollisuus helpottaa työperäistä ja vapaa-ajan liikkumista. Kokeilun tuloksena Espoossa jatkokehitetään uusien liikkumisen palveluiden toimintamahdollisuuksia.

Espoon kokeilu kannusti myös muita Kasvukäytävän kuntia kokeilemaan kimppakyytejä ja muita uusia liikkumisen palveluita. Kevään 2019 aikana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin henkilökunta kokeilee uutta Kimppa -sovellusta työmatkaliikkumisen sujuvoittamiseen. Myös Kotkassa ja Kouvolassa on innostuttu uusista liikkumisen palveluista: XAMK ammattikorkeakoulun käynnistämien kokeilujen myötä Shareit.global Oy on ollut Blox Car -palvelun avulla mukana mahdollistamassa autojen vertaisvuokrausta Kymenlaaksossa. Shareit.global Oy tutkii myös Savossa uusien kimppakyytien edellytyksiä ja mahdollisuuksia yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa, osana Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanketta. Myös Päijät-Hämeen Orimattilassa kannustetaan autojen jakamiseen yhteiskäyttöautoille varatuin liityntäpysäköintimahdollisuuksin.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Santeri Petrell
CMO, Shareit.global Oy
santeri@shareit.fi
+358 400 684 402

Blox Car – A shared car is the best car

www.bloxcar.fi

Nikolai II – A unique experience in the heart of Helsinki

www.nikolai2.fi

Shareit.global Oy – Asset optimization of the private passenger car

www.shareit.fi