Suomen kasvukäytävällä merkittävää yhteiskehittämistä

Suomen kasvukäytävä –verkosto tekee hartiavoimin töitä sujuvan liikkumisen ja digitaalisen saavutettavuuden puolesta Helsinki – Hämeenlinna – Tampere sekä Seinäjoki – akselilla. Yhteistyön merkitys uusien, kestävien liikkumismuotojen kehittämisessä on laaja-alaista useiden eri toimijoiden kanssa.

Sujuvien ja digitaalisten arjen liikkumisratkaisujen löytäminen on Suomen Kasvukäytävä –verkostotyössä mukana olevien, yhdeksäntoista kaupungin, kunnan, neljän ministeriön, kolmen maakuntaliiton, kauppakamarien, korkeakoulujen, yliopistojen sekä Suomen Yrittäjien yhteisen kehittämisen paikka. Kaiken kehittämistyön tavoitteena on tarjota kasvukäytävävyöhykkeellä asuvalle väestölle uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi kimppakyytejä, bussi- junalippuyhdistelmiä helpottamaan arjen liikkumista.

Palkittavaa yhteistyökehittämistä

Useat toimijat ovat olleet mukana kasvukäytävätyössä jo vuosien ajan. He ovat olleet edelläkävijöitä ja tehneet merkittävää työtä yhdessä yli organisaatio- ja maakuntarajojen. Heidän työn tavoitteenaan on ollut Suomen kasvun ja osaamisen edistäminen.
Suomen Kasvukäytävä -verkosto myönsi ensimmäiset kunniakirjat ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä kasvukäytäväyhteistyön kehittämisestä seuraaville henkilöille:

Muutosjohtaja, Jukka Alasentie, maakuntauudistus / Pirkanmaan liitto
Kaupunkikehitysryhmän johtaja, Kari Kankaala, Tampereen kaupunki
Muutosjohtaja Matti Lipsanen, Oma Häme / Hämeen maakuntaliitto

Suomen Kasvukäytävä –verkosto on käynnistänyt kolmannen toimintakauden ja panostaa erityisesti älykkään liikenteen ja liikkumisratkaisujen kehittämiskokeiluihin sekä viestinnän ja kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseen.

Suomen kasvukäytävä kulkee Helsingistä, Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Seinäjoelle. Kasvukäytävä on koko Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn ydin. Tällä tiiviillä alueella sijaitsee lähes 50 % maan työpaikoista ja täällä tehdään puolet maan yritysten liikevaihdosta. Suomen kasvukäytävä muodostaa nauhakaupunkimaisen pitkän metropolialueen jatkeen, jota pitkin on nopeaa kulkea ja jonka alueella on miellyttävää asua.

Suomen Kasvukäytävä –verkoston isäntäkaupunkina toimii Hämeenlinna.

Verkoston johtajana toimii Anne Horila, [email protected] ja vuoden 2018 alusta viestintä- ja kehittämisasiantuntijana Outi Myllymaa, [email protected]