Kasvun teemat

Saavutettavuus

Arjen sujuvat ja toimivat liikenneratkaisut sekä digitaalinen saavutettavuus.

Kehityspalvelualusta

Kokeilu- ja pilottitoiminta sekä jaettu osaaminen.

Viestintäyhteistyö

Kasvukäytävä – verkoston mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen.

Strategiat ja faktat

Kasvukäytävän yhdessä laadittu strategia ohjaa toimintaa.

Visiomme

Suomen Kasvukäytävä on Pohjoisen Euroopan kestävän kasvun dynamo.

Tilastot ja kartat

Suomen Kasvukäytävä boostaa alueiden elinvoimaa.