Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokoontui valtioneuvostonkansaliassa


Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä sai kuulla mielenkiintoisen katsauksen  #Mahdollisuudet #Suomelle, joka on ministeriöiden kansliapäälliköiden yhteinen virkamiesnäkemys avainkysymyksistä hallituskaudella 2019 – 2023.

Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua ilmastokysymyksistä, kestävyydestä, hyvinvointiyhteiskunnasta sekä kasvuvyöhykkeiden merkityksestä ja vaikuttavuudesta.

Esillä oli myös AIKO -rahoituksen merkitys generoivana vipuvarsi -instrumenttina yhteiskehittämisessä sekä ekosysteemien syntymisen edistämisessä.  Yleisesti todettiin että rahoitus on mahdollistanut Suomen kasvukäytävällä n. 20 yhteiskehittämishankkeen ja – kokeilun joissa mukana ovat olleet yritykset, julkinen sektori sekä tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi:
– Vuoden 2019 toteuttamissuunnitelma

Lämmin kiitos Kaisa Oksaselle mielenkiintoisesta esityksestä sekä kaikille osallistujille aktiivisesta ja mielenkiintoisesta kokouksesta.

Lue valtioneuvoston julkaisu: Mahdollisuudet Suomelle