Suomen kasvukäytävä -verkoston esitys hallitusohjelmaan

Suomen kasvukäytävä -verkoston esitys uuteen hallitusohjelmaan (2019-2023)

Päärata ja lentorata kilpailukyvyn edellytys

Suomen kasvukäytävä -verkoston toimijat ovat laajassa ja osallistavassa yhteistyössä laatineet esityksen kasvukäytävän saavutettavuuden tukemiseksi ja edistämiseksi, palvelemaan koko vyöhykkeen väestöä sekä yrityksiä, vaikuttaen näin koko Suomen kilpailukykyyn.

Helsinki – Tampere käytävä on Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeä kansainvälisen tason kehitysvyöhyke. Liikkujien ja liikenteen määrä on Suomen korkein ja alueella on merkittävä osa yrityksistä (50%) sekä koulutus-tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta (60%). Kasvukäytävän varrella asuu 45 % suomalaisista, joille sujuva arjen liikkuminen yhtenäisellä työssäkäyntialueella on elintärkeää. Päärata Helsingistä Tampereelle ja edelleen pohjoiseen tekee alueesta ydinalueen koko Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta. Pääradan merkitys saavutettavuuteen ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen laajenee Tampereelta Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän suuntiin.

Verkoston toiminta on ollut täynnä yhteiskehittämistä sekä kokeiluja aidoissa kaupunkiympäristöissä, joissa yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin kesken on osoittautunut tulokselliseksi. Vuosina 2016-2018 on toteutettu kasvusopimuksella 15 kehittämishanketta- ja kokeilua yhdessä sovittujen tavoitteiden suunnassa.

Suomen kasvukäytävä -verkoston vakiintunut verkostomuotoinen kehittämistyö on alkanut vuonna 2013 ja sitä halutaan jatkaa yhdessä tehdyn strategian mukaisesti uudella hallituskaudella.

Hallitusohjelmaesitykseen linjattiin kolme yhteistä toimenpidekärkeä:

  1. Pääradan ja lentoradan kapasiteetin ja nopeustason parantaminen on tärkein kehittämiskohde Suomen kasvukäytävällä
  2. Kasvukäytävän saavutettavuuden ja kaikkien liikennemuotojen tehokkaan välityskyvyn turvaaminen koko käytävän alueella on tärkeää. VT3, liikenteen sujuvuus, matkaketjut ja ympäristöystävällisyys sekä liikenneturvallisuus.
  3. Yhteiskehittäminen (pppp yhteistyö)
  • Sujuvat matkaketjut Suomen kasvukäytävällä. Asemanseudut sujuvan ja ympäristöystävällisen liikkumisen solmukohdiksi.
  • Ympäristöystävällisen henkilöliikkumisen ja logistiikan edistäminen.
  • Tietoliikenneinfra – tiedon ja osaamisen liikkuminen sekä 5G. Nopeiden ja toimintavarmojen yhteyksien edistäminen Suomen kasvukäytävällä.
  • Suomen kasvukäytävä Pohjoisen Euroopan kestävän kasvun dynamo. Kiertotalous Suomen kasvukäytävällä – materiaalin kierto ja yritysten ekosysteemit kestävän kasvun edistämisessä. Investointien innovatiivinen kehittymisen alusta ja uudet liiketoimintamahdollisuudet. Osaajien ja osaamisen liikkuminen yhtenäisellä työssäkäyntialueella. Kansainvälisissä ja kansallisissa verkostoissa olevan osaamisen tunnistaminen, hyödyntäminen ja jakaminen Suomen kilpailukyvyn ja kestävän kasvun edistämiseksi.

Lue Suomen kasvukäytävä -verkoston hallitusohjelmaesitys:
Final_Esitys hallitusohjelmaan_Suomen kasvukäytävä_1306_2018