Suomen Kasvukäytävä mukana TRA18 – konferenssissa

Tänään 16.4.18 käynnistyi liikennealan kansainvälinen huipputapahtuma TRA18 Wienissä. Teemana on ”A digital era for transport – solutions for society, economy and environment”

TRA-konferenssi on yksi tärkeimmistä liikennealan tutkimuksen & kehityksen & innovaatioiden, liike-elämän ja julkisyhteisöjen kohtaamispaikka Euroopassa.

TRA:n taustaorganisaationa ovat Euroopan komissio sekä eurooppalaiset teknologiaplatformit, jotka vaikuttavat merkittävästi eurooppalaiseen tutkimukseen, sen tavoitteisiin ja tutkimusrahoituksen ohjaukseen.

TRA on interaktiivinen keskusteluareena, joka tuo esille Euroopan edelläkävijyyttä liikenteen ja liikkumisen tutkimuksessa sekä tuo laajalle yleisölle nähtäville uusimpia innovaatioita.
Suomella on konferenssissa oma osasto, mukana ovat muun muassa LVM, Liikennevirasto, TRAFI, VTT, Metropolia amk sekä Suomen kasvukäytävä. Suomen kasvukäytävä on esillä ”Innovation Platform”.

TRA2020 tullaan järjestämään Helsingissä, Wienissä käynnistyy em. konfferenssin markkinointi. Suomen tavoitteena on kasvattaa konferenssin kiinnostavuutta, tunnettavuutta ja kävijämäärää.