Seutukuntien elinvoimaideksi -kartat

Valtiotieteen tohtorin, aluetutkija Timo Aron selvitys: Elinvoimaisimmat seudut keskittyvät pääasiassa Helsinki-Vaasa -kasvukäytävän varrelle ja Lounais-Suomeen. Alla linkit karttoihin sekä karttoja selittävään taustamateriaaliin. Lisätietoja Suomen kasvukäytävän projektijohtajalta Anna-Mari Ahoselta, 050 572 0945 tai valtiotieteen tohtori, aluetutkija Timo Arolta, 045 6577 890

Superkartta viidenneksittäin Final

Superkartta viidenneksittäin kasvukäytävärajoilla

Superkartta sijoituksittain Final

Superkartta sijoituksittain ja kasvuvyöhykerajat Final

Seutukuntien elinvoimaindeksi, selittävä taustamateriaali