Raideliikenne mahdollistaa -selvityksessä samansuuntaisia tavoitteita

Ramboll on laatinut selvityksen liittyen Helsinki-Tampere-Turku kehityskolmion raideliikennehankkeiden edistämiseen. Selvitykseen osallistuivat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus RT, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suunnittelijoiden ja konsulttitoimistojen liitto SKOL sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kaupungit. Suomen kasvukäytävä -verkoston yhteinen hallitusohjelmaesityksessä samoja tavoitteita.

Selvityksessä suositellaan Suomen hallitukselle, että se edistäisi nopeiden junayhteyksien suunnittelua ja toteuttamista kaupunkien väleillä sekä toteuttaa näiden yhteyksien vaatimat lisäkapasiteetti-investoinnit pääkaupunkiseudulla. Nämä kokonaisuudet tulisi myös sisällyttää valmisteilla olevaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Selvityksessä korostetaan myös kaupunkiseutujen sisäisten raideyhteyksien kehittämisen tarvetta. Raidehankkeiden toteutumisen edellytyksiä tuetaan valtion ja kaupunkiseutujen välisissä MAL-sopimuksissa (maankäyttö, asuminen, liikenne), jotka tulisi kytkeä uuteen 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.
Lähde: Uudenmaan liitto
http://www.ramboll.fi/projektit/rfi/raideliikenne-mahdollistaa-selvitys

Suomen kasvukäytävä -verkosto on laatinut isojen kaupunkien sekä nauhakaupunkien kanssa laajassa yhteistyössä hallitusohjelmaesityksen jonka tavoitteet ovat samansuuntaiset Raideliikenne mahdollistaa -selvityksen kanssa.

Verkoston yhteiseen hallitusohjelmaesitykseen linjattiin kolme yhteistä toimenpidekärkeä:

  • Pääradan ja lentoradan kapasiteetin ja nopeustason parantaminen on tärkein kehittämiskohde Suomen kasvukäytävällä.
  • Kasvukäytävän saavutettavuuden ja kaikkien liikennemuotojen tehokkaan välityskyvyn turvaaminen koko käytävän alueella

  • Yhteiskehittämistä (ppp yhteistyö)

 

Helsinki-Vantaan lentoaseman pitäisi kytkeytyä suoraan päärataan. Raideliikenteen ohella valtatie 3 on keskeisessä roolissa alueen kehityksessä. Esityksessä toivotaan lisäksi panostuksia matkaketjuihin, logistiikan edistämiseen, tietoliikenneinfraan, tiedon ja osaamisen liikkumiseen sekä 5G-verkkoon.

 

Nyt julkaistussa Raideliikenne mahdollistaa sekä Suomen kasvukäytävä -verkoston hallitusohjelmaesityksessä tavoitteena on samansuuntaiset, kilpailukyvyn, sujuvan työmatkaliikkumisen ja ilmastotavoitteiden suhteen. Tärkeää on huomioida että myös isojen kaupunkien väliasemien palvelut kehittyvät.

 

Kuva: Fiksu Assa