Pohjoismaista ja Baltiasta kasvua idän ja lännen tavaraliikenteeseen – CaaS Nordic -yhdistys digitalisoimaan logistiikkaa

Itämeren alueen kansainvälisen logistiikkakeskittymän syntymistä edistävä, laajasti alan eri toimijoita kokoava CaaS Nordic -yhdistys tuo uutta idän ja lännen väliseen tavaraliikenteeseen.

Uusi CaaS Nordic ry edistää Itämeren alueen kansainvälisen logistiikkakeskittymän syntymisen lisäksi alueellista Corridor as a Service (CaaS) -osaamista sekä toimintaa alueellisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Yhdistys edistää innovaatiotoimintaa, joka hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämistä, kansainvälisten standardien hyödyntämistä sekä integrointiin kehitettävien rajapintojen hyödyntämistä.

”Suomi tarvitsee toimijan, jonka tehtävänä on keskittyä logistiikan digitalisaatioon varmistaen
prosessien, datan ja järjestelmien yhteentoimivuuden niin kansallisessa kuin kansainvälisessä kaupassa ja tietenkin myös Euroopan sisämarkkinoilla. Kehityksen kannalta on merkittävää, että toiminta on Suomen kuljetus- ja logistiikkasektorin sekä laajemminkin Suomen elinkeinoelämän tarpeita huomioivaa, sekä aktiivista, datalähtöistä, toimeenpanevaa ja vaikuttavaa”, kommentoi Traficomin tietojohtaja Juha Kenraali.

”Olemme edistämässä CaaS Nordic ry:n toimintaa logistiikan digitalisoinnissa sekä käynnissä olevissa piloteissamme että kannustamalla Pohjoisen Kasvuvyöhykkeen yrityksiä ja kaupunkeja tiiviiseen yhteistyöhön konkreettisessa tavaralogistiikan sujuvoittamisessa digitalisaatiota hyödyntämällä ja ekosysteemiyhteistyöllä sekä kansallisesti että yli rajojen”, toteaa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteysjohtaja Marjo Uotila.

”CaaS Nordic ry tuo uusia ratkaisuja eri aleuiden sekä yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyöllä. Meillä on jo hyviä kokemuksia ekosysteemin toiminnasta käynnissä olevan pilottimme kautta. Sujuva ja laadukas yhteistyö on erittäin tärkeää kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä”, Suomen kasvukäytävä -verkoston johtaja Anne Horila sanoo.

Yhdistys vastamaan yhteiskunnan logistisia tarpeita

Uudessa yhdistyksessä ovat edustettuina niin tutkimus, viranomaiset ja kaupungit kuin logistiikan tilaajat ja palveluntarjoajatkin. Julkisen ja yksityisen sektorin välisellä verkostolla luodaan multimodaali logistiikan tiedonsiirto palvelemaan hajautettuja tietokantoja. Tämä informaation välitys sovittaa datavarannot yhteentoimiviksi ja kestävää logistiikkaa edistäväksi huomioiden niin julkiset kuin yksityisetkin logistiikan ja liikennejärjestelmän hankkeet ja tarpeet.

”Neutraalina toimijana CaaS Nordic ry mahdollistaa verkostossaan hankevetoisen logistiikan välitysalustojen integraation ja multimodaalin kestävän logistiikan hajautetun tietovarannon luomisen. CaaS Nordic ry tavoittelee samankaltaista riippumatonta logistiikan digitalisaatiohankkeiden koordinaattorin roolia kuin kymmenien miljardien eurojen tuottavuusvaikutuksen luonut Top Logistics Netherlands -verkosto Hollannissa”, kertovat toimitusjohtaja Kari Korpela DBE Core Oy:stä ja toimitusjohtaja Matti Lankinen Vediafi Oy:stä.

”CaaS Nordic -ekosysteemi toimii alueellisena sateenvarjona konkreettisille logistiikan digitalisaatiota rakentaville hankkeille Baltian, Pohjoismaiden, Venäjän sekä Aasian kuljetuskäytävissä”, toteaa ITS Estonian puheenjohtaja Madis Sassiad.

”Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan 96 % innovaatioista tapahtuu ekosysteemeissä. CaaS ekosysteemi on osoittanut elinvoimansa kasvualustana Suomen logistiikan tehostamiselle ja kasvulle”, kommentoi Veli-Matti Lahti VTT:ltä.

Lisätietoja:

Traficom
Juha Kenraali, tietojohtaja, juha.kenraali@traficom.fi, p. 040 557 8903, Twitterissä @JuhaKenraali

Pohjoinen Kasvuvyöhyke
Pohjoinen kasvuvyöhyke kattaa Etelä-Suomen 13 suurinta kaupunkiseutua ja 6 maakuntaa. Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä on yli 50% Suomen väestöstä ja työpaikoista, ja alueella tuotetaan n. 60% Suomen BKT:stä. Pohjoinen kasvuvyöhyke on osa EU:n TEN-T Skandinavia-Välimeri –ydinverkkokäytävää ja Suomen Itämeren alueen strategian keskeinen yritys- ja innovaatiotoiminnan alue.

Marjo Uotila, yhteysjohtaja, marjo.uotila@turku.fi, p. 040 651 4724, Twitter: @Kasvuvyohyke , www.kasvuvyohyke.fi

Suomen kasvukäytävä
Suomen kasvukäytävä on maan suurin yhtenäinen työssäkäynti- ja talousalue, joka toimii aitona innovaatio- ja kehittämisalustana älykkäille ihmisten, tavaroiden, palveluiden sekä osaamisen liikkumisratkaisuille. Kasvukäytävällä asuu 45% maan asukkaista, tuotetaan noin 50% Suomen BKT:sta ja 60% koulutus-tutkimus-innovaatiotoiminnasta. Kasvukäytävä ulottuu pääradansuuntaisesti Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle ja edelleen Seinäjoelle. Suomen kasvukäytävä -verkostossa on mukana 19 kaupunkia, 3 maakuntaa, 4 kauppakamaria, 4 ministeriötä sekä Suomen Yrittäjät.

Anne Horila, johtaja, anne.horila@hameenlinna.fi p. 050 3011679 Twitter: @FIkasvukaytava, www.suomenkasvukaytava.fi

Vediafi
Vediafi Oy on suomalainen mobility palveluihin keskittynyt yritys, joka kehittää Business Finlandin kasvumoottorirahoituksen tuella Corridor as a Service alustoja, ja joilla se ensimmäisenä operoi digitaalisen logistiikan sekä älyliikenteen yhdistäviä palveluita kotimaisiin ja kansainvälisiin liikennekäytäviin.

Matti Lankinen, projektipäällikkö, matti.lankinen@vedia.fi, p. 050 5571152, Twitterissä @matti_lankinen

ITS Estonia
ITS Estonia unites different organizations from public, non-governmental and private sector in the field of intelligent transportation systems (ITS). It acts as a platform for cooperation and innovation and provides You easy access to Estonian achievements in the field of digital society and global mobility solutions. ITS Estonia covers a wide range of advanced applications and innovative services that help users get the most out of their transport infrastructure.

madis.sassiad@goswift.eu, p. +372 508 8546

VTT
VTT on osa Suomen innovaatiojärjestelmää ja kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

Veli-Matti Lahti, asiakkuusjohtaja
p. 040 6645206, veli-matti.lahti@vtt.fi

DBE Core

Digital Business Ecosystem DBE Core on muodostunut kolmesta merkittävästä digitaalisen toimitusketjun tutkimushankkeesta. DBE Core Oy on tutkimuksesta perustettu yhtiö rakentamaan digitaalista alustaa toimitusketjun integraatioon. Yhtiö toimii yhteistyössä Caas Nordic -yhdistyksessä, tavoitteena luoda uusia integraatioratkaisuja avoimen teknologian innovaatioilla.

Kari Korpela, CEO
DBE Core Ltd
M: +358 406841417

@: Kari.Korpela@dbecore.com
www.dbecore.com

CaaS – yhteistyötä on edistetty ja rahoitettu  Suomen valtion ja Suomen kasvukäytävä -verkoston välisen kasvusopimukseen kuuluvalla AIKO – rahoitusinstrumentilla. Rahoitusta hallinnoi Uudenmaan liitto.