Pääradan junaliikenteen operointia selvitetään

Pääradan liikenteen kasvu välillä Helsinki-Tampere on ollut merkittävää. Yhteysvälillä on kasvava tarve kehittää niin Pendolino, IC ja taajamajunaliikennettä kuin tavaraliikennettä. Samaan aikaan laki- ja hallintouudistusten myötä viranomaisorganisaatiot muuttuvat ja liikennettä avataan kilpailulle. Tavoitteena on, että Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutettu liikennöinti alkaa 2020-luvun alkupuolella. Päärata Helsingistä Tampereelle sisältyy Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutuskokonaisuuteen. Uudessa tilanteessa pääradan toimijat haluavat yhdessä kehittää toimivaa ja asukkaita palveleva joukkoliikennettä.

Pirkanmaan liitto on käynnistänyt laajassa yhteistyössä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa selvitystyön pääradan liikenteen operoinnista yhteysvälillä Helsinki-Tampere-Nokia. Yhteysvälillä on koko Suomen kaukojunaliikenteen suurimmat matkustajavirrat ja sen henkilöliikenteen kehitys palvelee merkittävää osaa suomalaisista.

Selvitys jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tavoitteeksi on asetettu erilaiset skenaariotarkastelut junaliikenteen kysynnästä suunnittelualueella. Tarkastelun poikkileikkausajankohtina ovat vuodet 2030 ja 2040. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa nykytila+, jossa jo päätetyt hankkeet toimivat maankäytön ja liikenteen lähtökohtana. Osassa 2 tavoitteena on laatia operoinnin toimintamalleja ja aikataulurakenteita osan 1 skenaarioiden pohjalta. Laadinnassa huomioidaan muu liikennejärjestelmä ja avoin kilpailu raideliikenteessä. Selvityskokonaisuus toteutetaan konsulttityönä. Osan 1 tekijäksi valittiin Strafica Oy ja osaan 2 WSP Finland Oy.

Selvitykset toteutetaan Suomen kasvukäytävä -verkoston AIKO-rahoituksella. Ohjausryhmässä ovat mukana Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan liitot, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, joukkoliikenneviranomaiset Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Ohjausryhmän lisäksi työssä varaudutaan aktiiviseen yhteistyöhön muiden sidosryhmien kanssa. Selvityksen eri osien tekijät tekevät yhteistyötä keskenään. Osa 1 saadaan valmiiksi syksyn aikana ja osa 2 alkuvuodesta 2019.

Pirkanmaan maakuntahallitus käsitteli selvitystyön käynnistämistä kokouksessaan 19.6.18.

Pääradan operointiselvitys toteutetaan valtion ja Suomen kasvukäytävän kasvusopimuksen AIKO-rahoituksella.

Lisätietoja:
Karoliina Pöntys-Laakkonen,
Pirkanmaan liitto
www.pirkanmaa.fi