Ohjausryhmä Tampereella Ratikan ja älykkään liikenteen sekä kaupunkiohjelman parissa

Suomen Kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokoontui Tampereella 11.10.2018 erittäin ajankohtaisten sekä mielenkiintoisten asioiden äärelle. Agendalla oli Tampereen Ratikka, TEM.n kaupunkiohjelma, alueliikkuvuus, älykkäät matkaketjut sekä 5G – ja joukkoliikenteen käyttövoimahankkeiden AIKO – rahoitus.

Suomen Kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokousti eilen 11.10. 18 Tampereella. Kokouksen alussa Ville-Mikael Tuomisto kertoi Ratikka-hankkeesta. Raitiotietä toteuttavat yhteistyössä Tampereen kaupunki, Nysse, Tampereen Raitiotie Oy ja Raitiotie-allianssi. Liikenne alkaa osalla 1 vuonna 2021.

Monimuotoinen kaupunkiohjelma

Tulevista kaupunkiohjelma linjauksista terveisiä kokoukseen toi Hanna-Maria Urjankangas TEMistä. Hän kertoi valmisteilla olevasta TEMin kaupunkiohjelmasta. Ohjelmaa tehdään erityisesti suurten kaupunkien ja maakuntien keskuskaupunkien näkökulmasta. Kysymyksessä on neljävuotinen strateginen politiikkaohjelma. Ohjelma julkaistaan 6.11.2018.

Ohjausryhmässä hyväksytyt AIKO- rahoitushankkeet:

  • Hämeenlinnan ja Janakkalan yhteiselle, Moreeni-Rastikangas teollisuusalueen 5G kehittämismahdollisuudet -hankeelle
  • Joukkoliikenteen käyttövoimaselvitys Hämeenlinnan seudulla – hankkeella (ml. Hattula ja Janakkala)

Molemmista hankkeista saatava tieto on erittäin merkittävää ja ajankohtaista älykkään ja ilmastoystävällisen liikenteen näkökulmista.

  • Älykkäät matkaketjut – hanke, hankkeessa edistetään älykästä työmatkaliikkumista, kootaan MaaS – toimijat sekä etsitään toiminta- liiketoimintamallia tuottamaan käyttäjälähtöisiä liikkumisratkaisuja. Lisäksi hankkeessa edistetään ilmastoystävällistä sekä terveyttä edistävää työmatka – arkiliikuntaa (#healthymobility). Hankkeen hallinnoijana toimii Espoon kaupunki.
  • Alueliikkuvuus Suomen Kasvukäytävällä tutkimus käynnistyy myöhemmin.

Hankkeiden etenemisestä, toimenpiteistä ja tuloksista tiedotetaan Suomen Kasvukäytävä -verkoston sivulla sekä sähköisissä kanavissa.

Suomen kasvukäytäväteko 2018 haku avataan 15.11.2018. Kaikki toimijat eri alueilla voivat ehdottaa kasvukäytävän tavoitteiden mukaisia kehittämistoimia. Kasvukäytäväteko valitaan ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2018.

Lisätietoja toiminnasta:

Verkoston johtaja Anne Horila, [email protected]
Viestintä- ja kehittämisasiantuntija, Outi Myllymaa, [email protected]

Suomen kasvukäytävä -verkosto viestii kaikesta toiminnastaan:

www.suomenkasvukaytava.fi -sivustolla
Twitter: @FIkasvukaytava
Facebook:
https://www.facebook.com/suomenkasvukaytava/