Ohjausryhmä koolla 13.12.18 Hämeenlinnassa

Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokoontui 13.12.2018 Hämeenlinnan Raatihuoneella. Kokouksessa käsiteltiin meneillään olevan kasvusopimuskauden viimeiset AIKO-hankehakemukset (alueelliset innovatiiviset kokeilut) saavutettavuuden sekä älykkään liikenteen ja liikkumispalveluiden kehittämiseksi.

Kokoustila oli täynnä ja osallistujien vilkas keskustelu siivitti kokousta. Käsittelyssä olivat
Suomen kasvukäytävä -verkoston ja valtion kasvusopimukseen AIKO –hankehakemukset.

Ohjausryhmän käsittelyyn saapunet hankehakemukset arvioitiin kasvusopimuksen toimintalinjoihin perustuen. Ohjausryhmä puolsi rahoitettavaksi seuraavat hankkeet:

– CaaS Suomen kasvukäytävällä
– Asema-alueiden kehittämisen toimintamalli
– Fiksu Assa – video, asemanseudut palvelualustoina ilmastoystävällisille palveluille ja tuotteille
– Älykkäät matkaketjut – hankkeen laajentaminen
– Viisaan liikkumisen Roadshow Kasvukäytävän työpaikoille
– Bio- ja kiertotalouden toimijaselvitys

Meneillään oleva kasvusopimuskausi päättyy huhtikuussa 2019. Suomen kasvukäytävän 50 prosenttisella AIKO-rahoituksella on rahoitettu yhteensä 15 kehittämistoimenpidettä, joiden yhteenlaskettu rahoitus on lähes 3 miljoonaa euroa.
Rahoitusinstrumenttina AIKO on mahdollistanut nopeita, konkreettisia ja käyttäjälähtöisiä kokeiluja ja kehittämistoimenpiteitä kasvukäytävällä mm. älykkääseen ja ilmastoystävälliseen arkeen ja liikkumiseen ja asemanseutujen joukkoliikenteen kehittämiseen ympärivuotisella automaatiolla (kaikissa sääolosuhteissa liikkuva robottibussi). AIKO- rahoitusinstrumenttia hallinnoi Uudenmaan liitto.

Lisätietoja hankkeista:

Anne Horila, [email protected] tai 050 301 1679.

www.suomenkasvukaytava.fi
@FIkasvukaytava
facebook.com/suomenkasvukaytava