Nopea ja sujuva liikkuminen on Helsingin kilpailukykytekijä

Helsingin ja seudun merkitys Suomen talouden kannalta on voimistunut. Koko Helsingin seutu kasvaa, ja vuonna 2050 Helsingin seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja hieman yli miljoona työpaikkaa. Helsingin kaupungin strategisena tavoitteena on kehittää kaupunkia alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle (1). Parhaan osaamisen houkutteleminen vaatii hyvät liikkumisyhteydet ja sujuvat matkaketjut. Elinvoima perustuu osaaviin asukkaisiin ja yrityksiin, jotka voivat laajentaa toiminta-aluettaan työmatkaliikkuvuuden avulla.

Nopeat ja sujuvat henkilöliikenneyhteydet ovat tärkeä kilpailukykytekijä, koska jatkuvan työvoimaliikkuvuuden määrä on suuri. Pelkästään vuonna 2016 Helsingissä työskenteli noin 155 000 pendelöijää (2). Pääkaupunkiseudulla ja sen välittömässä läheisyydessä työn perässä matkustavien määrät kunnan työssäkäyvien osuuksista ovat maamme korkeimpia. Myös Suomen kasvukäytävän varrelta pendelöidään Helsinkiin huomattavan paljon. Esimerkiksi Tampereelta käy Helsingissä töissä yli 2 000 työläistä, Hämeenlinnasta yli 1 000, ja Riihimäeltäkin yli 1 300 (3).

Tästäkin näkökulmasta on tärkeää, että aktiivisella maankäytön ja liikenteen yhteisellä suunnittelulla varmistetaan kaupunkirakenteen kasvu taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoisella tavalla. Nopeat ja luotettavat liikenneyhteydet sekä sujuvat matkaketjut tuovat alueita ajallisesti aiempaa lähemmäksi toisiaan, parantavat paikallisten yritysten saavutettavuutta ja laajentavat työssäkäyntialueita (4). Aikaetäisyys Hämeenlinnasta tai Pohjois-Helsingistä Helsingin ydinkeskustaan ovat samaa luokkaa.

Pääkaupungin hyvä kansainvälinen, valtakunnallinen ja seudullinen saavutettavuus ovat keskeisiä kilpailukykytekijöitä, joilla mahdollistetaan myös sujuva arki alueella. Työmatkaliikkuvuuden merkitys alueelliseen kilpailukykyyn ja elämänlaatuun on merkittävä ja älykkäiden ratkaisuiden ansiosta pendelöintiin käytetty aika voidaan hyödyntää nykytekniikoin entistä tehokkaammin. Hyvät keskusten väliset liikenneyhteydet tuovat myös toimintojen kasautumiseen perustuvia hyötyjä lisäten alueiden tuottavuutta ja vetovoimaa. Saavutettavuus vaikuttaa kysynnän kautta oleellisesti asuntojen, toimitilojen ja tonttimaan arvoon sekä alueiden houkuttelevuuteen rakennuskohteena. Asemanseutujen merkitys muun muassa yritysten sijaintipaikkana vahvistuu, kun saavutettavuus paranee.

Nämä kaikki on huomioitu Helsingin kaupunkistrategiassa (5) vahvistaen tavoitetta maailman toimivimmasta kaupungista.

Kuva: Helsinkiin suuntautuvan työvoimaliikkuvuuden määrä on suuri. Elinvoima perustuu osaaviin asukkaisiin ja yrityksiin, jotka voivat laajentaa toiminta-aluettaan liikkuvuuden ja pendelöinnin avulla. Nopeat yhteydet sekä sujuvat matkaketjut parantavat paikallisten yritysten saavutettavuutta ja laajentavat työssäkäyntialueita. Toimintojen kasautumiseen perustuvat hyödyt lisäävät alueiden tuottavuutta ja vetovoimaa.

1 https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/

2 https://elinkeinothelsingissa.fi/fi/pendelointi

3 https://www.uudenmaanliitto.fi/tietopalvelut/uusimaa-tietopankki/aineistot/tyomatkaliikenne

4 https://suomirata.fi/

5 https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/