Neuvottelut suurten hankkeiden käynnistämiseksi #raideliikenne

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin esittämiä linjauksia suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi 10.9.2019.
Lue lisää alla olevasta artikkelista:

https://www.lvm.fi/-/neuvottelut-suurten-raideliikennehankkeiden-edistamiseksi-kayntiin-1019878

Suomen kasvukäytävä -verkosto vahvasti mukana raideliikenteen kehittämisessä laajassa yhteistyössä kaupunkien ja kuntien sekä toimijoiden kanssa.

VALIKKO