Ministeri vastaanotti kuntien edustajat valtatie 3 investointitarpeista

TIEDOTE 13.9.2017

 

Ministeri vastaanotti kuntien edustajat valtatie 3 investointitarpeista

Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Parkanon kuntajohtajat yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa luovuttivat tänään kirjelmän valtatie 3 investointitarpeista liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille.

Ministeri Berner esitti pahoittelut ja osanottonsa tapahtuneiden onnettomuuksien johdosta. Liikenneturvallisuus on kiistatta tärkeä perustelu näille valtatie 3 investointitarpeille. Sisäisen turvallisuuden strategiassa liikenteen turvallisuuden merkityksen tulisi ministerin mielestä olla suurempi kuin se tällä hetkellä on.

Ministeri ja kuntien edustajat kävivät monipuolisen keskustelun valtatie 3 investointitarpeista. Kolmostie on suurelta osaltaan Suomen kasvukäytävää ja on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa kansainvälistä Euroopan teiden (E12) verkkoa. Siksi tärkein investointikohde olisi valtatien linjauksen muutos Hämeenkyrön kohdalla. Kunnat tavoittelevat nyt hallituksen päätöstä siitä, että nyt käynnistyvän Kyröskosken eritasoliittymän valmistuessa 2019 lopussa, käynnistyisi välittömästi tielinjauksen muutos. Ikaalisten ja Parkanon alueella on myös nopeasti toteutettavia pienempiä risteysinvestointeja. Ikaalisten kaupunki luovutti ministerille 600 asukkaan adressin Raivalan risteyksen turvallisuuden lisäämiseksi.

Keskustelun aikana ministeri Berner totesi, että monet kuntien esittämät elinkeinopoliittiset perustelut ovat työllisyyden kannalta hyvin tärkeitä sekä Pirkanmaalle että myös muille maakunnille kolmostien vaikutusalueella.

Ministeri Berner totesi hallituksen tavoitteena olevan joidenkin merkittävien liikennehankkeiden saaminen eteenpäin tällä hallituskaudella. Parlamentaarinen liikennetyöryhmä pohtii asiaa.

Antero Alenius
Kunnanjohtaja
Hämeenkyrön kunta

Kari Tolonen
Kaupunginjohtaja
Ikaalisten kaupunki

Jari Heiniluoma
Kaupunginjohtaja
Parkanon kaupunki