Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut

Juuri ilmestynyt Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut – raportti käsittelee kattavasti ja selkeästi matkailun matkaketjuihin liittyvää nykytilannetta.
Raportti nostaa esiin  tavoitteita sekä keinoja saavutettavuuden ja sujuvien matkaketjujen
kehittämiseksi. Esiin nousee myös matkailu- ja liikennealan rajapinnoilla olevia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Raportti löytyy Väyläviraston sivuilta:
Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut

Kuva: Tampereen kaupungin kuvapankki (havainnekuva)