Maakuntien liitot laatimaan ylimaakunnallista liikennestrategiaa

Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 7.10.2019, että Hämeen liitto osallistuu myös Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liittojen kanssa ylimaakunnallisen liikennestrategian laatimiseen.

Läntisen Suomen maakunnat ovat valmistelleet esiselvityksen yhteisestä liikennestrategiasta. Esiselvityksen tavoitteena oli tutkia ylimaakunnallisen liikennestrategian hyötyjä, edellytyksiä, alueellista laajuutta, toteuttamisen tapaa ja sisältöä. Selvitys toimii tiekarttana varsinaiselle strategiatyölle.

– Maakuntien omien liikenneyhteyksien lisäksi tässä huomioidaan myös alueen kannalta kaikkein oleellisimmat kansainväliset, ja muualle Suomeen kuten Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Päijät-Hämeeseen suuntautuvat liikenneyhteydet, sanoo Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa.

Läntisten maakuntien yhteinen liikennejärjestelmästrategia asemoituu maakunnallisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin. Strategian avulla tunnistetaan maakuntien yhteiset liikennesuunnittelua koskevat linjaukset, joita halutaan edistää maakuntatasolla, mutta sen rooli on myös tunnistaa ja linjata niitä yhteisiä tarpeita, joita viestitään valtakunnalliselle tasolle.

– Linjauksiin ja valintoihin tarvitaan jokaisessa mukana olevassa maakunnassa poliittinen sitoutuminen. Yhteisen ymmärryksen muodostamiseksi maakuntahallituksille ehdotetaan työpajatyöskentelyä, Heikki Pusa jatkaa

Lisätietoja: Hämeen liitto, suunnittelujohtaja Heikki Pusa, p. 050 048 3642.
Lähde: www.hameenliitto.fi