Logistiikkakuljetusten datan avaaminen toisi nostetta Suomen saavutettavuudelle

Suomen logistisen aseman parantamiseen ratkaisuja etsivä esiselvityshanke kannustaa vahvasti yritysvetoisen Corridor as a Service –toimintamallin hyödyntämiseen. Esiselvityksen mukaan logistiikkakuljetuksiin liittyvän, yksityisen ja julkisen datan harkittu avaaminen ja hyödyntäminen parantaisi suomalaisyritysten tehokkuutta ja tuottavuutta merkittävästi.

Liikennelabran koordinoiman, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä toteutetun Scanway IIb -esiselvityksen tavoitteena oli selvittää, miten Suomen logistista asemaa ja saavutettavuutta voidaan vahvistaa elinkeinoelämävetoisesti. Hankkeen tavoitteena on parantaa kansallista tuottavuutta logistiikan uusilla palveluilla, automaatiolla ja digitaalisilla työkaluilla.

”Hankkeen aikana muodostui uusi logistiikan toimintamalli yksityisen ja julkisen yhteisessä ekosysteemissä, Corridor as a Service (CaaS). Uuttaa CaaS-toimintamallia kannattaakin ehdottomasti hyödyntää, sillä digitalisaation avulla on mahdollista nostaa merkittävästi koko logistiikka-alan tehokkuutta,” painottaa Trafin tietojohtaja ja Liikennelabraa luotsaava Juha Kenraali.
CaaS:n keskeinen toimintaperiaate on hyödyntää ekosysteemilähtöistä toimintamallia, jossa erilaiset yritykset ja julkisen sektorin toimijat voivat yhdessä tarjota haluttuja kokonaisratkaisuja. Tavoitteena on luoda malli, jossa kuljetuksiin liittyvä data ja informaatio ovat sidosryhmien saatavissa harkitun avoimesti ja läpinäkyvästi. Tällä pyritään parantamaan kuljetusten tehokkuutta ja tuottavuutta.

Vahvuutena ajankohtaisuus
”Esiselvityksen perusteella CaaS-konsepti on hyvin potentiaalinen vaihtoehto logistiikkasektorin kehittämisessä ja tehostamisessa. Samalla on kuitenkin huomioitava, että CaaS-konseptina on vielä hyvin uusi ja siihen liittyviä ensimmäisiä palveluita on vasta hiljattain julkistettu,” toteaa VTT:n projektipäällikkö Lasse Nykänen.

Kansainvälisellä tasolla on tiedotettu samankaltaisia aloitteista. Iso osa CaaS:n potentiaalia onkin ajankohtaisuus erityisesti Suomen logistisen aseman kannalta. Euroopan ja Aasian välinen kauppa tarvitsee toimivia yhteyksiä, joihin Suomi on päässyt mukaan muun muassa Suomi-Venäjä yhteistyön avulla.
Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Liikennejärjestelmän kehittämisellä ja sitä kautta Corridor as a Service -tyyppisillä logistiikkakäytävillä on merkittävä rooli kärkihankkeen toteutumisessa.

Hanke toteutettiin monitoimijamallilla
Scanway IIb -hanke käynnistyi Suomalais-venäläisen älyliikenteeseen keskittyneen yhteistyöhanke Scanway II-hankkeen jatkona loppuvuonna 2017. Hanke toteutettiin monitoimijamallilla, jossa viranomaiset, kaupungit, yritykset ja tutkimuslaitokset tekivät yhteistyötä Suomen logistisen kilpailuaseman ja houkuttelevuuden parantamiseksi. Hankkeen koordinoinnista vastasi Trafin Liikennelabra.
Esiselvityksen aikana haastateltiin yli 40 asiantuntijahaastattelua, tehtiin kaksi demoa CaaS-toiminnallisuuksista ja tutustuttiin teeman kirjallisuuteen sekä julkaisuihin.
Lisätietoja:
Trafi:
tietojohtaja Juha Kenraali, p. 040 557 8903, juha.kenraali(at)trafi.fi, Twitterissä @JuhaKenraali
Lasse Nykänen, projektipäällikkö, p. 050 3031268, lasse.nykanen@vtt.fi, Twitterissä @NykanenL

Hankkeessa mukana myös Suomen kasvukäytävä -verkosto.