Liikennepalvelulaki mahdollistamassa kasvua liikenteestä

 

Liikennepalvelulaki tulee voimaan heinäkuun alussa. Tietosääntelyä koskevat muutokset tulivat osin voimaan jo tammikuun alussa ja loput ensi tammikuussa. Paljon muuttuu. Liikennemarkkinoille pääsyä helpotetaan ja luodaan mahdollisuuksia uusille palveluille.

Liikennepalvelulaki kokoaa sääntelyä yhteen lakiin. Se uudistaa liikennemarkkinoiden sääntelyä kansainvälisestikin tarkasteltuna suoraan vallankumouksellisesti. Liikennepalvelulaki ilmentää uudenlaista ajattelua, jossa liikenne nähdään ennen kaikkea palveluna. Lainsäädäntö ja muut liikenne- ja viestintäministeriön toimenpiteet tähtäävät laajempaan visioon, jossa siirtyminen paikasta toiseen on asiakkaalle entistä sujuvampaa ja helpompaa. Tavoitteena on mahdollistaa ja antaa markkinoille tilaa kehittää entistä sujuvampia ovelta ovelle -palveluja. Uudenalaisia ratkaisuja tarvitaan myös päästötavoitteiden, ruuhkien, liikenneturvallisuuden ja ikääntymisen kaltaisten, maailmanlaajuisten haasteiden selättämiseksi.

Liikennepalvelulaki ei sanele, millaisia palvelujen tulisi olla. Sen sijaan se poistaa esteitä. Säädösmuutoksilla Suomesta luodaan myös optimaalinen toimintaympäristö, eräänlainen testialusta, uusien liikeideoiden ja innovaatioiden kehittämiselle. Tavoitteena on, että liikenteen palvelut olisivat entistä voimakkaammin myös vientituote. Liikenteen palvelumarkkinassa on valtava potentiaali. Lailla halutaan varmistaa, että Suomi saa osansa globaalista markkinasta myös liikenteen alalla. Suomi nähdäänkin jo maailmalla liikenteen innovaatioiden edelläkävijänä. Kansainvälistäkin huomiota on herättänyt myös julkisen sektorin sitoutuminen niin valtionhallinnossa kuin kaupunki- ja aluetasolla.

Entistä paremmat palvelut luovat myös edellytyksiä päästöttömämpään ja ruuhkattomampaan liikenteeseen. Kyse ei ole yksityisautoilun vastustamisesta, mutta paremmat palvelut luovat varteenotettavampia vaihtoehtoja omalle autolle. Esimerkiksi uudenlaiset, eri liikennemuotoja yhdistävät palvelut tuovat yhden sovelluksen taakse niin taksin, bussin kuin vuokra-auton. Kaikki ns. yhdellä klikkauksella matkareitin suunnittelusta varaamiseen ja maksamiseen.

Tietoa koskevat säännökset mahdollistavat osaltaan palvelujen synnyn. Liikenteen palveluntarjoajat on velvoitettu avaamaan digitaaliset varaus- ja maksujärjestelmänsä siten, että yhdistelmäpalvelun tarjoaja voi tarjota saumattomia matkaketjuja. Myös asiakkaiden tiedonsaantimahdollisuuksia parannetaan.

Taksimarkkinoiden muutos konkretisoi hyvin uuden liikennepalvelulain henkeä. Heinäkuusta lähtien taksialalle tuleminen on huomattavasti helpompaa. Ei siksi, että kuka tahansa saisi toimia taksiyrittäjänä tai –kuljettajana, vaan siksi, että taksilupien määräkiintiöistä luovutaan. Taksiyrittäjät voivat itse määritellä millaisia palveluja he tarjoavat ja millä hinnalla. Viranomainen ei enää sanele, montako autoa tarvitaan tai mitä kyydin tulisi maksaa. Sen sijaan viranomainen huolehtii mm. siitä, että liikenteenharjoittajalla ja kuljettajalla on riittävä pätevyys sekä nuhteeton tausta lupamenettelyn kautta. Lisäksi lailla velvoitetaan yrittäjiä informoimaan asiakasta riittävästi mm. hinnoista. On ilahduttavaa, että jo nyt on nähtävissä erilaisia palvelukonsepteja ja dynaamista hinnoittelua.

Iso urakka on takana, mutta työ ei missään nimessä pääty tähän. Liikennepalvelulain kolmas vaihe annetaan eduskunnalle heti syksyllä. Kolmannessa vaiheessa jatketaan työtä parempien palvelujen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi purkamalla normeja ja lisäämällä entisestään tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tuolloin tähtäimessä on erityisesti logistiikan ja postialan palvelut. Lisäksi jo hyväksytyn lain toimivuutta seurataan ja arvioidaan tarkasti.

Lainsäädännön kehittämisen lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö on tiiviisti mukana muun muassa Liikennealan kasvuohjelmassa. Kyse on hallinnonala- ja sektorirajat ylittävästä toimenpidekokonaisuudesta, jossa painopiste on liikenteen elinkeinopoliittisessa puolessa. Tavoitteena on, että liikenne on vuoteen 2030 mennessä vientivetoinen kasvuala, jolla toimii useita miljardiluokan ekosysteemejä. Tästä kuitenkin enemmän syksyllä. Mutta nautitaan kesästä ensin, erinomaista kesää kaikille!

Terveisin
Elina Immonen

LVM
Neuvotteleva virkamies
Markkinayksikkö (PMA)
Palveluosasto
– Liikennepalvelulaki
– Lentoliikenne
www.lvm.fi