Liikennepalvelulaki astuu voimaan heinäkuussa

Liikennepalvelulaki astuu voimaan heinäkuussa, infotilaisuudet
järjestetään huhtikuussa Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Rovaniemellä ja Espoossa.

Henkilöliikennealan toimintakenttä muuttuu liikennepalvelulain myötä, mutta millaisena muutos näyttäytyy alan yrittäjälle? Lain I vaihe astuu voimaan heinäkuussa ja sen ensimmäiset tietovelvoitteet tulivat voimaan jo alkuvuodesta 2018. Liikennealan yrittäjien kannalta lainsäädäntö helpottaa alalle pääsyä, keventää lupakäytäntöjä ja tuo uusia tehtäviä tietojen avaamiseen liittyen.

Vuoden vaihteessa voimaan tulleet kaksi tietojen avaamisvelvoitetta edistävät sujuvien matkaketjujen syntymistä. Palvelua koskevien olennaisten tietojen, kuten reitti-, pysäkki, aikataulu-, hinta- saatavuus- ja esteettömyystietojen avaaminen on edellytys sille, että matkustaja voi suunnitella yhtenäisen matkaketjun ovelta ovelle. Myynti- ja varausrajapinnan avaamisvelvoitteella pyritään puolestaan mahdollistamaan koko matkaketjua koskevan matkustusoikeuden varaaminen ja ostaminen yhdellä kertaa.

Olennaisten tietojen avaamisvelvoite koskee kaikkia liikkumispalveluiden tarjoajia, kuten taksi- ja linja-autoliikenneyrittäjiä, meri- ja lentoliikenteen henkilökuljetuksia tarjoavia yrityksiä, liikennevälineiden vuokraus- yhteistyökäyttöpalveluita sekä taksien välityskeskuksia. Koska vaihtopisteet ja pysäköinti ovat keskeinen osa matkaketjua, tietonsa avaavat myös asemat, satamat, terminaalit ja kaupalliset pysäköintilaitokset. Myyntirajapinnan avaamisvelvoite koskee niitä henkilöliikenteen tie- ja rautatietoimijoita, joilla on käytössään sähköinen lippu-, maksu- tai varausjärjestelmä.
Tiedot avataan Liikenneviraston ylläpitämässä NAP-palvelussa koneluettavassa muodossa, jolloin ne ovat sujuvasti yhdistettävissä muiden palveluntuottajien tietoihin. Palveluntuottajien ja heidän avaamiensa tietorajapintojen määrä on kasvanut NAP-palvelussa tasaisesti. Matkustajat eivät suoraan hyödynnä avattavia rajapintatietoja, vaan esimerkiksi niiden perusteella luotuja reittioppaita tai MaaS-palveluita.
Liikennevirastolle yrittäjät toimittavat lisäksi tilastointia ja raportointia varten kysyntä- ja tarjontatietoja sekä aikataulunmukaisen liikenteen muutostietoja, elleivät ne ole saatavissa suoraan rajapinnoista.

Onnistunut matkaketju edellyttää matkan aikaista häiriötiedottamista

Eri kulkutapoja yhdistävää matkaketjua rakennetaan matkan eri osia tuottavien palveluntarjoajien yhteistyöllä ja yhteisvastuulla, etenkin häiriötilanteissa. Yrittäjien on esimerkiksi sovittava etukäteen, miten asiakasta tiedotetaan matkan aikana ja kuka vastaa matkan eri osista.

Digitaalisten rajapintojen avaaminen niin, että eri palveluntuottajien järjestelmät pystyvät kommunikoimaan keskenään on ollut iso haaste, koska alan standardisointi on vielä osin kesken. Liikenneviraston joukkoliikenneasiantuntija Martin Johansson kertoo, että EU-tasoinen standardi on valmistumassa vuoteen 2019 mennessä. Sen jälkeen aukottoman digitalisaation edellytykset ovat entisestään parantuneet.
– Muutoksen keskellä täytyy muistaa se, ettei laki yksistään riitä. Kaikki tiedot eivät ole tietenkään automaattisesti yhteisiä palveluntuottajien välillä. Kun on kysymys lipunmyyntiyhteistyöstä, tarvitaan aina keskinäinen sopimus palveluntuottajien välillä. Yhteistyön käynnistäminen ja sopimusten laatiminen vie oman aikansa. Sopimuksia tehdessään palveluntarjoajien on hyvä tutustua Viestintäviraston vetämässä Lippu-hankkeessa julkaistuun selvitykseen matkaketjujen sopimuskäytännöistä.

Laki avaa mahdollisuuksia liiketoiminnan monipuolistamiselle 1.7.2018 alkaen

Suurimmat muutokset koetaan taksiliikenteessä, joiden markkinat liikennepalvelulaki vapauttaa. Heinäkuun alusta alkaen kaikki lupaedellytykset täyttävät toimijat saavat taksiliikenneluvan. Lupakiintiöistä ja asemapaikkavelvoitteista luovutaan ja taksiliikennelupa muuttuu ajoneuvokohtaisesta toimijakohtaiseksi.
– Yrittäjä voi siis harjoittaa taksiliikennettä missä päin Manner-Suomea tahansa ja ajoneuvojen lukumäärää ei ole rajoitettu. Taksien enimmäishinnoista luovutaan myös, joten yrittäjien tulee hinnoitella omat palvelunsa ja kertoa hintansa selkeästi asiakkaille, Trafin kehittämispäällikkö Pipsa Eklund selventää.

Kaikkien liikennelupien myöntäminen tehtävänä siirtyy ELY-keskuksilta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Nopein tapa hankkia uuden lain mukainen taksiliikennelupa on täyttää 1.7.2018 sähköinen hakemus Trafin nettisivuilla.
Joukkoliikenteessä luovutaan reitti- ja kutsuliikenneluvista ja joukkoliikenneluvan nimi muuttuu henkilöliikenneluvaksi. Myös henkilö- ja tavaraliikenneluvalla voi harjoittaa taksiliikennettä, kunhan siitä tekee ensin ilmoituksen Trafille. Viranomaiset voivat edelleen järjestää liikennepalveluita palvelusopimusasetuksen mukaisesti ja mahdolliset yksinoikeudet vahvistetaan hallintopäätöksellä.

Liikennepalvelulain I vaiheen infotilaisuudet

Trafi ja Liikennevirasto järjestävät huhtikuussa neljä infotilaisuutta liikennepalvelulain I vaiheen toimeenpanoon liittyen. Tilaisuudet on tarkoitettu etenkin taksi- ja linja-autoyrittäjille. Tilaisuudet järjestetään alla mainituilla paikkakunnilla. Espoon tilaisuutta voi seurata etänä ja katsoa jälkikäteen tallenteena.
Voit ilmoittautua tilaisuuteen tästä.

Ilmoittautumisia toivotaan maanantaihin 26.3. mennessä.

• 10.4.2018 Jyväskylä (Aalto-Sali, Väinönkatu 7)
• 11.4.2018 Lappeenranta (Kaupungintalon valtuustosali, Villimiehenkatu 1)
• 18.4.2018 Rovaniemi (Kaupungin valtuustosali, Hallituskatu 7)
• 19.4.2018 Espoo (TUAS-talo, Maarintie 8) (Tilaisuutta voi seurata myös videolta. Tällöin ei tarvitse ilmoittautua)

Lisätietoja:
https://www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/liikenneluvat_trafiin
www.liikennevirasto.fi/liikennepalvelulaki
www.liikennevirasto.fi/nap
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin tästä.

Tiedote julkaistu 19.3.18 www.liikennevirasto.fi – sivustolla.