Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018-2022

Liikennealan kansallisen kasvuohjelman 2018–2022 julkistamistilaisuus pidettiin ma 11.12.2017 Säätytalolla. Liikennealan kasvuohjelma on rakennettu laajasti osallistaen. Voidaan sanoa, että jo ohjelman työstäminen on ollut antoisaa yhteistyötä ja yhteisen näkemyksen rakentamista nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kasvuohjelman tavoitteena on edistää toimialan yritysvetoista kehittämistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Liikenne on kansantaloudellisesti merkittävä toimiala. Teknologian kehittyminen, digitalisaation mahdollisuudet, kaupungistuminen ja liikenteen haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen tuovat haasteita ja mahdollisuuksia. Ajatuksena on, että liikennealan murroksessa voidaan ratkaista ihmisten, tavaroiden ja palveluiden helppoa ja ympäristöystävällistä saavutettavuutta uudella tavalla sekä samalla luoda myös kansainvälisesti kilpailukykyistä uutta liiketoimintaa. Kaupungit voivat toimia uuden liiketoiminnan kehittämisen alustoina ja näin kansainvälistymään pyrkivät yritykset saavat tätäkin kautta kotimarkkinoiden kokemusta ja referenssejä. On arvioitu, että liikennealan globaalit markkinat tarjoavat suuren kasvupotentiaalin. Esimerkiksi MaaS-palveluiden (liikenne palveluna) markkinan ennustetaan kasvavan yli 1 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Tutustu kasvuohjelmaan ja sen mahdollisuuksiin:

http://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-288-0

 

Anne Horila

Suomen kasvukäytävä -verkoston johtaja