Kunnat taiteen tilaajina Suomessa ja Ruotsissa

Yhteiskuntataiteilijatoiminnan kunnat Hämeenlinna, Riihimäki ja Sipoo ovat mukana uudessa hankkeessa, joka kokoaa kuntia Suomesta ja Ruotsista vertailemaan tapoja hankkia taidetta rakennettuun ympäristöön. Mera konst -niminen hanke on Hanasaaren – ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen käynnistämä ja voimassa vuoden 2018 loppuun.

Hanke käynnistettiin marraskuussa 2016 työpajalla jossa listattiin toimivia ja kehitettäviä asioita nykyisissä taiteen tilaamisen käytännöissä Suomessa. Esille nousi mm., että suomalaisten taiteilijoiden osaaminen on korkealla tasolla ja kaupunkilaiset suhtautuvat myönteisesti taiteeseen. Kehitettäviä asioita ovat mm. taideasiantuntijan työn organisointi kunnissa, hankintamenettelyt asiantuntijatyön tilaamisessa ja viestinnässä hyvistä käytännöistä.

Mera konst -hankkeen tarkoitus on rohkaista suomalaisia ja ruotsalaisia kuntia vaihtamaan kokemuksia rakennetun ympäristön taidehankkeista. Tarkoituksena on hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten työtapojen levittäminen. Yhteiskuntataiteilijatoiminnan yhteistyökuntana on Uppsalan kaupunki. Yhteiskuntataiteilijatoiminnan kunnat pääsevät tutustumaan Uppsalan kaupungin tapoihin toteuttaa taideasiantuntijatyötä sekä taideteoksien tilaamisen prosesseihin. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ruotsalais-suomalaisen kulttuurirahaston tuella.

Hankkeessa järjestetään keväällä 2017 kaikille avoimia seminaareja eri kunnissa. Kunnat valittiin avoimella haulla, ja mukaan ovat valikoituneet Kokkola, Pori, Tampere sekä Yhteiskuntataiteilija-toiminnan kunnat Hämeenlinna, Riihimäki ja Sipoo. Kuntien valinnassa painottuivat maantieteellinen kattavuus, sitoutuminen julkiseen taiteeseen sekä tapahtuman arvioitu hyöty kunnalle taidehankinnan mallien juurruttamisessa.
Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:
• Taidehankkeita koskevan vuorovaikutuksen lisääminen ja hyvien käytäntöjen leviäminen ruotsalaisten ja suomalaisten kuntien kesken sekä niiden dokumentointi
• Taidealan kontaktien lisääminen Ruotsin ja Suomen välillä
• Taiteilijoiden liikkuvuuden lisääminen Ruotsin ja Suomen välillä
• Suomalaisten taiteen tilaamisen mallien tunnetuksi tekeminen Ruotsissa Suomi 100 -juhlavuoden avulla
• Suomalaisten taiteilijoiden ja taideasiantuntijoiden työkentän laajentaminen Ruotsiin
• Hanke on voimassa vuoden 2018 loppuun, ja se toteutetaan Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin.

Ensimmäinen Mera konst -seminaari järjestetään 16.3. Kokkolassa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: http://www.hanaholmen.fi/fi/kalenteri/taide-elokuvat-esitykset/item/306-mera-konst-kunnat-taiteen-tilaajina-suomessa-ja-ruotsissa

Lisätietoa hankkeesta: http://www.hanaholmen.fi/fi/kalenteri/taide-elokuvat-esitykset/item/306-mera-konst-kunnat-taiteen-tilaajina-suomessa-ja-ruotsissa

Toukokuun puolessa välissä Yhteiskuntataiteilijatoiminta järjestää Sipoossa seminaarin, jonka ohjelmasta ja ajankohdasta tiedotetaan lisää myöhemmin.
Lisätietoja:

Yhteiskuntataiteilija Marjukka Korhonen, p. 050 465 6996, marjukka.korhonen@riihimaki.fi


Kuvakollaasi Kaisa Salmen Sipooseen suunnittelemasta taideteoksesta ”Pumppaamo”

Artikkelikuva: Ebba Matzin teos Danspaviljong, Kungsholmen, Tukholma