Kovaa vauhtia Kasvukäytävällä – Lempäälässä!

Enpä olisi kunnanjohtajaksi tullessani arvannut, että Lempäälässä kehitys voi olla näin vauhdikasta. Asetettujen tavoitteiden lisäksi toteutuu koko ajan paljon muutakin. Vajaan kahden vuoden aikana on kunnan talous saatu käännettyä positiiviselle uralle, rautatien varressa sijaitsevan kuntakeskuksen, Nova Lempäälän suurinvestoinnit ja rakentaminen käynnistyvät, Marjamäki Business Parkiin syntyy yli 20 000 uutta kerrosneliötä kaupan ja teollisuuden tilaa vuositasolla, ja Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi Energiaomavarainen Lempäälä -hankkeen, yhdeksi valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi. Kirsikkana kakun päälle: Lempäälä on vuoden yrittäjyys- ja elinvoimakunta.

On selvää, että Lempäälän sijainti Suomen Kasvukäytävän logistisessa ytimessä on yksi hankkeitamme vauhdittava tekijä. Lempäälän kautta kulkevat Suomen päärata, Helsinki-Tampere-moottoritie, valtakunnan ykkössähköverkko sekä maakaasuputki.

Energiaomavarainen Lempäälä -hankkeen tavoitteena on hyödyntää aurinkoenergian lisäksi maakaasua Lempäälän Marjamäessä, jonne rakennetaan uudenlainen energiajärjestelmä. Älykkäänä sähköverkkona toteutettava rakenne sisältää aurinkopaneelikentän, maakaasun polttokennot ja kaasumoottorit sekä akuston, jolla turvataan aurinkopaneelikentän hetkelliset tehomuutokset. Sähkön laatu ja saatavuus pystytään ylläpitämään uusiutuvan energian tuotannon vaihdellessa. Mikroverkon hallinnassa sovelletaan automaatioratkaisuja, jotka mahdollistavat toiminnan itsenäisenä saarekkeena, osana julkista sähkönjakeluverkkoa tai kantaverkkoa tukevana reservinä.

Kasvukäytävän ja koko Suomen päärata, sen junaliikenne, aikataulut ja pysähtymisasemat ovat olleet vilkkaan keskustelun aiheena. Raideyhteydet ovat Lempäälässä lisääntyneet, vaikkakin matka-aika on joiltain osin pidentynyt. Lempäälälle sekä rataverkoston että valtateiden kehittäminen on oleellista. Asemalaiturin rakentaminen suunniteltuun täyteen pituuteen sekä kolmas raide ovat avainasioita Nova Lempäälän 3 000 uudelle asukkaalle. Ne mahdollistavat myös innovatiiviset liityntäpalveluratkaisut. Reilun 10 minuutin junamatka Tampereen keskustaan ja 1,5 tunnin yhteys Helsinkiin ovat kasvun moottori.

Yhteistyö Suomen Kasvukäytävän kuntien ja kaupunkien kesken on tervetullutta. Ison veljen, Tampereen, laajenemisessa Kasvukäytävä etelään on luonnollinen suunta. Liikenteen sujuvuus niin väylien riittävyyden kuin väylämerkintöjenkin osalta on valtionhallinnon vastuulla. Lempäälässä toivotaankin esimerkiksi liikenneviitoituksen käytäntöjen helpottuvan ja järkeistyvän.

Uuden Maakuntakaavan ja Tampereen seudun rakennemallin linjausten myötä Lempäälän logistinen sijainti paranee entisestään.
Tällä vauhdilla yhä useammalla on syytä poiketa Lempäälään. Tervetuloa!

Heidi Rämö
Lempäälän kunta
kunnanjohtaja