Kolmas raide sittenkin mahdollista

Onko kolmas raide Helsinkiin sittenkin mahdollista – Komissio teki Tampereen kannalta lupaavan päätöksen? Euroopan komissio on julkaissut 6. kesäkuuta esityksensä seuraavasta Verkkojen Eurooppa (CEF) -ohjelmasta EU:n rahoituskaudelle 2021–2027. Suomen päärata on esityksessä mukana osana North Sea -Baltic -ydinkäytävän laajennusta pohjoiseen.

Tampereen kannalta päätös merkitsee sitä, että pääradan hankkeille on mahdollista hakea Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta. Tampereella toiveena on ollut jo pitkään kolmannen raiteen tekeminen Helsingin suuntaan.

Komission esitys toisi 30,6 miljardia euroa TEN-liikenneverkon kehittämistarpeisiin.

TEN-liikennepolitiikan mukaisesti ydinverkkoon on valittu yhdeksän ydinkäytävää, jotka priorisoidaan myös CEF-investointien valinnassa. Suomessa päärata (ja valtatiet 4 ja 29) välillä Helsinki–Tornio kuuluvat tällä hetkellä TEN-T -ydinverkkoon, mutta eivät ydinkäytäviin. Ydinkäytävistä Scandinavian–Mediterranean sekä North Sea-Baltic -ydinkäytävät ulottuvat aivan eteläisimpään Suomeen. Tällä hetkellä suurin osa Suomesta jää ydinkäytävien – ja siten myös EU-rahoituksen – ulkopuolelle.

Suomi – mukaan lukien laaja pääradan toimijoista koostuva 11 maakunnan edunvalvontaryhmä, jota vetää Pirkanmaan liitto – on systemaattisesti ajanut North Sea–Baltic -ydinkäytävän laajennusta pääradan osalta. Pääradan kiinnittyminen ko. ydinkäytävään mahdollistaisi CEF-rahoituksen hakemisen pääradan välttämättömiin kehitys- ja korjaushankkeisiin EU:n seuraavalla rahoituskaudella.

Euroopan komission tänään julkaisema CEF-esitys on merkittävä erävoitto Suomelle ja pääradan ja koko Suomen elinkeinoelämälle. Seuraavaksi esitys menee Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden käsittelyyn.

Lopullinen päätös on tarkoitus tehdä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lähde: tamperelainen.fi
Toimittaja Marjo Rämö