Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä -hankkeen tuloksia

Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä -hanke toteutettiin vuosina 2016-2017.
Liitteenä on yhteenveto hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Jokaisesta pilotista löytyy lisätietoa.
Hanke rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Kiitos kaikille kehittämistyöhön osallistuneille hyvästä yhteistyöstä.

Linkki raporttiin:
Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytvällä_tuloksia_1902_2018

Yhteistyöterveisin,

Anne Horila