Kauppakamarit julkistivat hallitusohjelmatavoitteensa

”Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. ”Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn edistämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan talouden matalaliitoisen vuosikymmenen jälkeen Suomella on olemassa kaikki edellytykset uuteen kukoistukseen viennin vetäessä, työllisyyden kohentuessa ja valtion velanoton ollessa päättymäisillään. Tyytyväisyyteen ei hänen mukaansa silti pidä tuudittautua.

”Talouden noususuhdanne kääntyy ennemmin tai myöhemmin laskuun. Väestö ikääntyy, teknologia kehittyy, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii yhä vaikuttavampia keinoja ja kaupungistuminen etenee. Siksi päätöksenteolta ensi vaalikaudella vaaditaan rohkeutta tarttua ratkaisuihin. Tämä hallitus ei ole tarpeeksi kyennyt uudistuksiin, vaikka suunta onkin ollut oikea. Siksi me kauppakamariryhmänä haluamme tarjota seuraavan hallituksen eteen tuleviin haasteisiin ratkaisuja”, hän sanoo.

Fossiilisten energianlähteiden käyttö lopetettava vuoteen 2040 mennessä

Erityiseksi asiaksi hallitusohjelmatavoitteista Romakkaniemi nostaa ilmastonmuutoksen torjunnan. Sen painoarvon hän soisi olevan seuraavassa hallitusohjelmassa suuri.

”Tarvitsemme toimia globaalilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, sekä välineitä kuluttajille tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Kauppakamarit, elinkeinoelämä ja yritykset haluavat olla keskeinen osa tuota ratkaisua. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimia ensisijaisesti maailmanlaajuisella tasolla, mutta myös Suomen kansallisen strategian on oltava etunojassa”, hän sanoo.

Kauppakamarien mukaan ilmastotyön punaisena lankana pitää olla vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Eniten pitää panostaa niihin toimenpiteisiin, joilla päästöjä voidaan vähentää eniten ja edullisimmin. Siksi markkinoita pitää luoda ja joustavaa hintaohjausta hyödyntää keinona aina kuin mahdollista. Poliittisen ohjauksen on perustuttava vaikutuksiin, eikä yksittäisten teknologioiden tai energianlähteiden tukiin.

Osaavan työvoiman saatavuus turvattava

Yritysten vastuullisuuden lisäksi tulevaisuuden menestyksen ja kilpailukyvyn ratkaisee osaaminen. Suomen koulutusjärjestelmän on sopeuduttava niin yksilöiden, yritysten kuin yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Oman osaamisen lisäksi Suomen on houkuteltava huippuosaajia ja ammattilaisia myös ulkomailta.

”Jotta saamme Hämeeseen osaavaa työvoimaa, meidän on huomioitava myös työperusteisen maahanmuuton lisääminen ja ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistyminen alueemme yrityksissä valmistumisen jälkeen”, korostaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Lähde: STT / https://www.sttinfo.fi/tiedote/kauppakamarit-julkistivat-hallitusohjelmatavoitteensa-ratkaisuja-tyollisyyden-pullonkauloihin?publisherId=26487460&releaseId=69848214

Kuva: Tarmo Valmela/Photodance Valmela

http://www.hamechamber.fi/kauppakamarit-julkistivat-hallitusohjelmatavoitteensa-ratkaisuja-tyollisyyden-pullonkauloihin

Suomen kasvukäytävä muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen pääkaupunkiseudulta, Riihimäen, Hämeenlinnan ja Tampereen kautta aina Seinäjoelle asti. Osaavan työvoiman sujuva liikkuvuus on elinkeinoelämän sekä koko Suomen kilpailukykytekijä.