Katse mahdollisuuksiin logistiikassa ja tavaraliikenteessä

Trafin koordinoimassa, valtakunnallisessa Liikennelabran verkostossa kohtaavat liikkumispalvelujen tuottajat, tarjoajat ja mahdollistajat yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tavoitteena on, että toimijat tuovat yhteiseen keskusteluun uusia innovaatioita, mahdollisia oppeja kokeiluista sekä mahdollisuuksia yhteistyölle. Kun kokeiluihin ja rohkeisiinkin ideoihin tartutaan, voi niistä muodostua suomalaista osaamista, kasvua ja vientituotetta.
Vuoden 2017 joulukuussa julkaistiin Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018-2022, jonka lähtökohtana on edistää yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. Liikennelabra on mukana kasvuohjelmassa rakentamassa yhteistä kasvutarinaa, joka voi muodostua vain yhteistyön voimalla. Kasvuohjelmassa on mukana laaja joukko toimijoita ministeriöistä kaupunkeihin ja yrityksistä virastoihin.

Corridor as a Service tehostaa tavaralogistiikkaa

Kiinnostavana mahdollisuutena Suomen kasvulle on logistiikka, jonka tehostamista pyritään edistämään Liikennelabrassa vuoden 2018 aikana yritysvetoisesti. Tänään Liikennelabra ja liikenne- ja viestintäministeriö järjestivät seminaarin Pietarissa, jossa esitellään uusia liikennepalveluja, kansainvälisen liikenteen sujuvuutta edistäviä hankkeita ja luodaan mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.
Vuoden 2017 lopulla yritykset konseptoivat Corridor as a Servicen, jonka keskiössä on tavaralogistiikan tehostaminen kansainvälisen kaupan sujuvoittamiseksi. Hankkeessa tutkitaan ja edistetään parhaillaan niitä keinoja, mitkä voivat tehostaa logistiikkaa esimerkiksi uusien palvelujen, paremman laadun tai tuottavuuden myötä. Hanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja kuluvana vuonna kuulemme etenemisestä varmasti lisää!

Kokeiluissa kohtaavat kenttäkokeet ja tutkimus

Noora Lähde,@NooraLahde, Liikennelabra #Liikennelabra

Kokeiluissa voi yhdistyä kenttäkokeet ja tutkimus. Esimerkiksi Arctic Challenge –hankekokonaisuudessa havainnoidaan parhaillaan, millaisia haasteita automaattiset ajoneuvot kohtaavat lumisissa olosuhteissa. Suomi on maantieteelliseltä sijainniltaan optimaalinen kenttäkokeiden näkökulmasta, sillä testejä voi tehdä neljän vuodenajan luomissa olosuhteissa. Kehotan lukemaan lisää hankkeista Liikennelabran sivuilta , hankkeet ja kokeilut.
Kun uusia ratkaisuja kehitetään ja kokeillaan oikeassa ympäristössä ja oikeilla käyttäjillä, havaitaan soveltuvuus käytännössä. Rakennetaan vuodesta 2018 menestys – yhdessä!