Kasvukäytäväteko 2018 –palkinto kasvuyritys Sensible4 Oy:lle

Suomen Kasvukäytävä -verkosto valitsi Kasvukäytäväteon 2018 saajaksi aIGO –hankkeen toteuttajan, Sensible4 Oy:n toimitusjohtaja Harri Santamalan tiimeineen. Sensible4 Oy on kehittänyt joka sään robottibussia laajassa ekosysteemissä ja on tehnyt yhteistyösopimuksen japanilaisen MUJI:n kanssa.

Vuoden 2018 Kasvukäytäväteon saajaksi valittiin Sensible4 Oy, toimitusjohtaja Harri Santamala tiimeineen. Ensimmäistä, kaikissa sääolosuhteissa kulkevaa autonomista ajoneuvoa, robottibussia on
kehitetty aIGO hankkeessa. Robottibussia on testattu aidoissa testiympäristöissä Espoossa, Hämeenlinnassa ja Vantaalla.

aIGO – Asemanseutujen joukkoliikenteen kehittäminen ympärivuotisella automaatiolla -pilottihankkeessa on kehitetty suomalaista automaatiobussin prototyyppiä, eli robottibussia, täydentämään asemaseutujen saavutettavuutta kaupungeissa. Automaattisella bussiliikenteellä voidaan tihentää vuorovälejä hiljaisilla alueilla ja samalla nostaa palvelutasoa, muttei kustannuksia. Hankkeessa on ollut mukana useita eri yrityksiä, innovaatio- ja tutkimuslaitoksia sekä Espoon, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunki.

Sensible4 Oy on kehittänyt robottibussia laajassa yhteistyössä, rakentaen samalla osaamisverkostoa, ekosysteemiä.  Samanaikaisesti yritys on kasvanut 2 hlön yrityksestä n. 30 osaajan organisaatioksi. Lisäksi Sensible4 Oy on osallistunut useisiin kansainvälisiin tapahtumiin esim. Slush18, Tokyo Transum 2018.
Kokonaisuudessaan Sensible4 Oy on loistava esimerkki suomalaisesta liikennealan osaamisesta. Yritys on toiminnallaan vahvistanut suomalaista liikennealan osaamista ja on viemässä sitä kansainvälisille markkinoille yhteistyössä mm. japanilaisen kumppanin MUJI:n kanssa.

Suomen kasvukäytävä –verkoston valinta Kasvukäytävä 2018 – teoksi perustelut:

Sensible4 Oy ponnisti aIGO -kehittämishankkeella kansainväliseksi liikennealan kasvuyritykseksi. Kaikissa sääolosuhteissa liikkuvan automaattibussin kehittäminen ja pilotointi Espoossa, Hämeenlinnassa ja Vantaalla sekä kansainvälisen yhteistyön rakentaminen

Suomen kasvukäytävä -verkosto palkitsee vuosittain Kasvukäytäväteon. Haku on avoin, kaikki voivat ehdottaa Suomen kasvukäytävän teemoihin liittyviä palkittavia henkilöitä, tiimejä tai organisaatiota kasvukäytävän tavoitteita tukevasta työstä. Ohjausryhmä valitsee palkittavan.

aIGO – hanke sai AIKO-rahoitusta (alueelliset innovatiiviset kokeilut). AIKO-rahoitusinstrumentti on osa Suomen valtion ja Suomen kasvukäytävä -verkoston välistä kasvusopimusta. Rahoitusinstrumenttia hallinnoi Uudenmaan liitto.

Yhteiskehittämisellä kestävää elinvoimaa

Suomen kasvukäytävä on maan merkittävin yhtenäinen talous- sekä työssäkäyntialue. Kasvukäytävän vaikutusalueella asuu jo joka kolmas suomalainen. Alueen sisällä vähintään yhden kuntarajan ylittää päivittäin n. 400 000 työmatkalaista. Kasvukäytävän alueella tuotetaan n. 50% Suomen BKT.sta sekä 60% innovaatio- ja tutkimustoiminnasta.

Suomen Kasvukäytävä –verkoston isäntäkaupunkina toimii Hämeenlinna.

Lisätietoja: Anna Horila, Johtaja, +358 50 301 1679 Suomen Kasvukäytävä –verkosto
Harri Santamala, toimitusjohtaja, +358 40 334 1516 Sensible4 Oy
Kuva1: Tj. Harri Santamala (vas.alarivi) tiimeineen

Kuva2: Robottibussi Gacha :Justus Hirvi, Bonzu & MUJI

https://www.muji.com/muji-gacha/