Kasvukäytävän palvelutaso on turvattava

Suomen kasvukäytävä on maan tärkein liikenteen, tavaravirtojen ja henkilöliikenteen valtatieväylä. Rungon kasvukäytävälle muodostaa valtatie 3. Sen liikennöitävyyttä ja lyhyitä matka-aikoja ja joustavia matkaketjuja kehitetään monin uusin tavoin.

Silti myös oheinen kuva on todellisuutta kasvukäytävällä. Kuvassa on kaunis näkymä Hämeenkyrön kuntakeskuksesta, jossa henkilöautot ja mopoautot ovat päivittäistä liikennettä. Kiertoliittymän suojatiellä vanhukset ja muut asiakkaat kulkevat apteekin, marketin ja terveyskeskuksen, kirkon ja kunnantalon välillä. Mutta samaan aikaan kahdessa läheisessä kiertoliittymässä valtatien liikenne, kuten rekat hidastavat ja usein pysähtyvät jalankulkijan takia. Tällainen tilanne ei vastaa sitä palvelutasoa, jota runkoväylätasoiselta valtatieltä ja kasvukäytävältä odotetaan.

Kasvukäytävän pullonkaulan poistamiseksi on valmiit heti toteuttamiskelpoiset suunnitelmat, jotka tunnetaan Hämeenkyrön ohitustien nimellä. Liikenne- ja viestintäministeriö on todennut hankkeen olevan kiireellinen ja tärkeä. Kohdassa, josta ohitustie alkaisi, on nyt käynnissä ison eritasoliittymän rakentaminen. Kokonaistaloudellisesti edullista olisi jatkaa saman kokonaisuuden toteuttamista jo 2019 eikä ajaa työmaata väliaikaisesti alas.

Valtatieinvestointi ei koskaan ole vain infrahanke. Valtatien liittymien uudelleenjärjestely saa aina käynnistymään myös yksityisen sektorin liikeinvestointeja. Näitä tiedän Hämeenkyröönkin pohdittavan mutta hankkeet ovat ”sitten kun ohitustie tulee tilanteessa.” Investoinnin ajankohdan varmistuminen käynnistäisi monet investoinnit.

Hämeenkyrön kunta on Hinku-foorumiin liittynyt ja ilmastotavoitteet asettanut kunta. Suurin päästölähde meillä on tieliikenne, johon kunnalla on hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia. Kun tieinvestointi toteutuu, se suurella todennäköisyydellä aikaansaa myös sähköisen liikenteen latausaseman ja liikennekaasun jakeluaseman, jotka nyt ovat suunnitteluasteella. Tieinvestointi on siksi samalla rakennettavien pohjavesisuojausten kanssa merkittävä ekoteko. Nyt kahdessa vaiheessa hidastuva ja osin pysähtyvä liikenne, varsinkin raskas liikenne, aiheuttaa varmasti suuremmat melu- ja pakokaasupäästöt kuin, jos se ajaisi tasaisella vauhdilla nykyaikaista melusuojattua valtatietä.

Suomen kasvukäytävän hallitusohjelmatavoitteissa oleva valtatie kolmen kehittäminen tarkoittaa juuri tätä Hämeenkyrön ohitustieinvestointia. Investointi ei ole vain paikallinen, vaan se on tärkeä koko kasvukäytävän välityskyvylle. Nykyinen pullonkaula aiheuttaa raskaan liikenteen kuljetusten hidastumista ja lepoaikavaatimuksineen se pitkittää ylimaakunnallisia elinkeinoelämän kuljetuksia. Samaan aikaan me Pirkanmaalla tavoittelemme myös pääradan suunnittelun käynnistymistä mutta maantieliikenne ei nyt saisi unohtua sillä kasvukäytävä tarvitsee korkeaa tehokkuutta molemmissa liikennemuodoissa.

Hämeenkyrön investoinnin saaminen valtion budjettiin 2019-2021 on kasvukäytävän kaikkien toimijoiden yhteinen etu. Talouskasvumme vahvistaminen tarvitsee tällaista toteutusvalmista väyläinvestointia, joka olisi kestävän kasvun dynamo monelle muullekin hankkeelle.

Antero Alenius

Kunnanjohtaja

Hämeenkyrön kunta

050-68192

www.hameenkyro.fi

Löydät minut myös Twitteristä ja LinkedIn:stä.