Kasvukäytävän MaaS-palveluiden data-inventaario valmis

Liikkumisen monipuolisten palveluiden kehittämiseksi tulee jatkossa olla käytettävissä riittävän laadukkaat digitaaliset tietovarannot. Lisäksi tarvitaan laadukkaat ja ajantasaiset palvelurajapinnat tiedon ja palveluiden integroimiseksi osaksi liikkumispalveluita.

Suomen kasvukäytävä –verkosto selvitti, mitä tietovarantoja on ja miten ne on saatavilla Helsinki-, Hämeenlinna– Tampere-kasvukäytävällä. Selvitystyössä inventoitiin liikkumisen palveluiden kehittämistä tukevat oleelliset digitaaliset datat.

Tietovarannot ja –palvelut luokiteltiin kiireellisyysryhmiin sen perusteella, kuinka tärkeitä ne ovat liikkumisen palveluiden kehittämisessä. Ryhmittelyn mukaan laadittiin suosituksia, miten digitaalisia valmiuksia jatkossa pitäisi kehittää. Työ keskittyy henkilöliikenteeseen, mutta jatkossa tavaraliikenteen integraatio henkilökuljetusketjuihin on liikenteen palveluistamisessa merkittävä tekijä.

Lue Datainventointiselvitys 2015 tästä

Lue joukkoliikenneraportti tästä