Kangasalla kasvua osana Suomen kehittyvän kasvukäytävän pohjoista napaa

Kangasala on viihtyisä ja toimiva kesäpäivän kaupunki, joka kasvaa voimakkaasti osana Suomen kehittyvän kasvukäytävän pohjoista napaa.

Olen työskennellyt vuoden alusta täällä kaupunginarkkitehtina, ja työ on ollut todella antoisaa. Näemme kaavoituksen tiimin kanssa paljon vaivaa sen eteen, että olisimme ajan hermolla ja pystyisimme reagoimaan ajankohtaisiin ilmiöihin. Pyrimme toiminnallamme ketteryyteen, suosien kokeilukulttuuria ja soveltaen lean-ajattelua. Pitkäjänteisyyttä tekemiseen tuovat Vuonna 2017 valmistunut strateginen yleiskaava, viime vuonna tehty kaupunkistrategia sekä toimialoja yhteen tuovan kymppiryhmän työskentely. Teknisellä keskuksella on tapahtunut paljon henkilövaihdoksia, mutta hankkeet etenevät siitä huolimatta mukavasti. Työstämme asioita monella rintamalla, priorisoiden tarpeen mukaan. Tänä vuonna pistimme käyntiin taide- ja ympäristöohjelman, jossa on tarkoitus osallistaa kaupunkilaisia eri tavoin. Monipuoliset tehtävät pitävät kaavoituksen henkilöstönkin motivoituneena.

Keskustaajama tiivistyy ja kaunistuu

Kangasalan keskustaajaman rakenne on luonteeltaan nauhamainen, liittyen saumattomasti Tampereen kaupunkirakenteeseen. Selkärankana kokonaisuudessa toimii seudun läpi virittyvä harjujono. Taajamaa tiivistetään seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävästi, tukien joukkoliikennettä ja palveluita. Tärkeää on samalla parantaa elinympäristön laatua sekä kytkeä nauhataajaman osia samalla paremmin toisiinsa. Taajamasta on tunnistettu useita yksittäisiä isompia kehittämisen paikkoja:

Nauhataajaman yksittäinen suuri kehityskohde on Lamminrahkan uusi asuinalue, jota suunnitellaan Tampereen kanssa yhdessä kaupunkien rajalle. Kaupunginosa on kokonaisuudessaan mitoitettu 13 000 asukkaalle, ja tulossa on myös paljon uusia työpaikkoja. Parhaillaan rakenteilla on valtatien liittymä alueelle, ja syksyllä järjestämme kansallisen arkkitehtuurikilpailun koulukeskuksesta. Lamminrahkasta tulee samanaikaisesti luonnonläheinen ja urbaani kaupunginosa, josta pääsee nopeasti eri liikkumistavoin molempien kaupunkien keskeisille työpaikka-alueille. Alue on mukana parhaillaan tehtävässä raitiotien laajenemisen kakkosvaiheen selvityksessä.

Keskustassa vallitseva ilmiö on väestön ikääntyminen. Tähän vastaamme parantamalla palveluita ja elinympäristön laatua sekä kaavoittamalla tasapainoisuuden vuoksi keskustaan lisää perheasuntoja. Hiljattain esimerkiksi valmistui kaupunkipientaloja sisältävä kaava käyttöikänsä loppuun tulleen teknisen virastomme paikalle. Virastolle kaavoitamme uusia tiloja, tavoitteena tuoda samaan korttelikokonaisuuteen myös asumista ja liiketilaa. Hanke kulkee nimellä ”hybridikortteli”. Toimintojen yhdistämisestä on jo aiemmin hyvää kokemusta. Kulttuurin ja kohtaamisen paikkana Kangasala on vahvistanut seudullisesti statustaan rakentamalla Kangasala-talon, jossa on mm. tiloja kaupungin hallinnolle sekä tapahtumapaikkoja ja museo. Tapahtumia talossa on vuodessa yli 300. Pian on käynnistymässä myös torin uudistaminen, johon liittyy kauppahallihanke. Emme tavoittele paikasta perinteistä käytävien ympärille rakentuvaa kauppahallia, vaan uudenlaista konseptia, johon tuottajat voivat tuoda tuotteitaan myytäväksi ja asiakkaat voivat kokea erilaisia hienoja elämyksiä.

Keskustaajaman keskivaiheille sijoittuva Lentola on kangasalan yksi kiinnostavimpia paikkoja ja niin ikään tulevina vuosina muutoksen kohteena. Joukkoliikenteen ja yleisestikin liikkumisemme solmukohtana toimivassa keskittymässä on tällä hetkellä paljon kaupallisia palveluita, mutta vielä myös paljon tilaa täydentämiselle. Pitkällä tähtäimellä alueen liikenteellinen sijainti korostuu, sillä tuleva seudullinen kakkoskehä tulee liittymään Kangasalla juuri Lentolaan. Tähän on jo tuoreissa valtatien parantamissuunnitelmissakin varauduttu.

Kakkoskehä kaartuu tulevaisuudessa seudun läpi

Tiivistyvän keskustaajaman rinnalla kehitämme pitkäjänteisesti seudullista kakkoskehän vyöhykettä. Kehä tulee kokonaisuudessaan maakuntakaavankin mukaan ulottumaan kaarimaisena seudun lävistävänä kehittämiskokonaisuutena neljän kunnan läpi. Matkan varrella on monta kehittyvää kohdetta ja seudullisen liikennejärjestelmän avainpaikkaa. Kangasalla kakkoskehä päättyy liittyen Jyväskylään suuntaavaan ysitiehen Tarastenjärven kiertotalouskeskittymässä Tampereen rajalla. Tarastenjärven kiertotalouskeskittymän läheisyydessä on varauduttu pitkällä tähtäimellä kehittämään myös Ruutanan radanvarren asumiskeskittymää sekä ysitien varren työpaikkatoimintoja. Kakkoskehän kehittämistavoitteet ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä, ja väylää muodostetaan parhaillaan osina. Teemme juuri osayleiskaavaa Hervannan ja Lentolan väliseen laajaan sektoriin. Uuden kaupunginosan nimeksi on tulossa Saarenmaa, ja toteutus on tarkoitus aloittaa Tampereen rajalta työpaikkavaltaisena, jatkaen luontevasti nykyistä kaupunkirakennetta.

 

Maaseudun elinvoimaisuutta tuetaan ohjaamalla rakentamista kyliin

Taajama-alueiden kehittymisen ohella myös Kangasalan maaseudulla tapahtuu. Kaupunkiin kuuluu tiivistyvän taajama-alueen lisäksi laajasti upeaa maaseutua. Suurin yksittäinen keskittymä maaseudulla on Sahalahdella, jonne on keskittynyt asumisen lisäksi myös merkittävästi elintarviketeollisuutta. Strategisessa yleiskaavassa vuonna 2017 tunnistettiin maaseudulta kehitettäviä kylähelmiä sekä alueet joilla loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi on saavutettavuuden kannalta suotuisaa. Tältä pohjalta on parhaillaan päivitettävänä myös maaseutualueiden yleiskaava, joka tulee ohjaamaan rakentamista rannoilla ja kylissä.

Kaiken kaikkiaan Kangasalan maankäytön kehittämisessä nojaamme rohkeasti eteenpäin ja ajattelemme pitkäjänteisesti, isosti, osallistuen aktiivisesti Tampereen seudun yhteiseenkin suunnitteluun. Kuuntelemme samalla kasvavan kaupungin pulssia tarkkaan ja pystymme tarvittaessa ohjaamaan kurssia ketterästi oikeaan suuntaan.

Terveisin
Mari Seppä
kaupunginarkkitehti

+358 44 431 4177

Kangasala_logo_RGB_color_96dpi

Kangasalan kaupunki

Tekninen keskus

Urheilutie 13, 36200 Kangasala

PL 50, 36201 Kangasala

Vaihde: 03 5655 3000

www.kangasala.fi