Janakkalan kunta pyrkii olemaan aktiivinen toimija Suomen kasvukäytävällä, sekä itse verkostossa mutta myös fyysisesti kasvukäytävän alueella.

Janakkala on jo pitkään käyttänyt markkinoinnissa ja viestinnässä Suomen kasvukäytävä-termiä. Kunnan sloganiksi on muotoutunut Janakkala – Suomen kasvukäytävän keskipisteessä. Se kuvaa hyvin Janakkalan sijaintia Helsingin ja Tampereen fyysisessä keskipisteessä.

Aikanaan pääradalle vuonna 1862 rakentuneen ensimmäisen juna-aseman, Janakkalan Turengin aseman rakennuspaikaksi valikoitui Turenki juuri sijaintinsa vuoksi – se sijaitsee täsmälleen Helsingin ja Tampereen puolivälissä. Slogan ”Suomen kasvukäytävän keskipisteessä” jatkaa siten osaltaan kunnan historiaa pääradan keskiosan radanvarsikuntana. Janakkala on myös halunnut brändätä Suomen kasvukäytävää ja korostaa omaa sijaintiaan sen keskiosassa.

Elinvoiman vahvistaminen on kunnan strategian kärki. Elinvoiman vahvistamisen tulee olla kaiken kunnan toiminnan perusta, oli kyseessä sitten sivistys-, hoiva- tai kaavoituspalvelut. Kunnassa on viime vuosina panostettu erityisesti myös suoraan yritystoimintaa palvelevaan toimintaan.

Viime vuonna Janakkalaan avattiin yritystalo Veturi, jossa neljän hengen tiimi palvelee yrittäjiä yhden luukun periaatteella. Palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki yrittäjien tarvitsemat palvelut, aloittavan yrittäjän neuvonnasta aina sukupolvenvaihdostilanteisiin, ja kaikesta siltä väliltä. Veturista saa konkreettista apua muun muassa liiketoimintasuunnitelmien tekoon, rahoituksen hakuun tai kansainvälistymiseen. Autamme myös esimerkiksi investointihakemusten täyttämisessä kädestä pitäen. Veturista löytyy myös sijoittumispalvelut eli tietoa yritystonteista ja toimitiloista, joita voidaan rakentaa yrittäjien tarpeita vastaamaan.

Tavoitteena on toimivien yritysten määrän ja koon kasvattaminen, jotta yrityksillä olisi mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset luoda uusia työpaikkoja. Lisäksi tavoitteenamme on, että vuonna 2020 Janakkala on kokoluokassaan Suomen yrittäjien tekemän elinkeinopoliittisen eli ELPO-kyselyn ykkönen ja yritysmyönteisin kunta.
Meillä on vahva tahto ja usko siihen, että panostuksemme kantaa hedelmää ja tavoitteemme toteutuu.

Kanta-Hämeen ongelmana on viime vuosina ollut erityisesti Helsingin ja Tampereen seuduille kohdistunut väestömuutto. Janakkalankin väkiluku on muun Kanta-Hämeen mukana ollut laskusuuntainen. Janakkalan kuntastrategian tavoitteeksi on asetettu 20.000 asukasta. Tämän saavuttamiseksi Janakkalassa on päätetty toteuttaa 3-vuotinen markkinointikampanja. Janakkala satsaa markkinointiin seuraavana kolmivuotiskautena 100.000 euroa kunakin vuotena. Kuvaukset aloitetaan loppukeväästä ja kesän aikana markkinointikampanja alkaa näkyä mediassa. Asukkaiden lisäksi tavoitteenamme on totta kai se, että myös yrittäjät löytävät meidät entistä useammin.

Janakkala ja Hämeenlinna tekevät erinomaista yhteistyötä Moreeni-Rastikankaan yritysalueen kehittämisessä. Olemme saaneet alueen kehittämiseen kaksivuotisen EAKR-rahoituksen, ja myönnetyn rahoituksen turvin olemme voineet palkata projektihenkilön niin kutsuttuun MORAS-hankkeeseen.

Yritysalueeseen liittyy uuden liittymän toteuttaminen VT3-tieltä sekä liittymän läheisyyteen rakennettava HCT-palvelualue, eli siis käytännössä rekkaparkki, jonne mahtuvat uudet isot HCT-rekat sekä kuljettajien tarvitsemat nykyaikaiset palvelut. Mainitun rahoituksen lisäksi olemme saaneet Suomen kasvukäytävä-hankkeesta AIKO-rahoitusta 5G verkon suunnittelemiseksi. Olemme Hämeenlinnan kanssa asettaneet tavoitteeksi, että alueesta muodostuu Etelä-Suomen suurin moderni yritysalue. Alueella tulee olemaan rakennusoikeutta kaksi miljoonaa kerrosneliömetriä, joten alueesta on siten tulossa kokonsa puolesta laaja ja se pystyy toimimaan erityyppisten yritysten kotipesänä tonttitarjonnan monimuotoisuuden vuoksi.

Rastikankaan alueelle on ensi vuoden aikana rakentumassa uuden sukupolven akkutehdas, kun Finnish Batteries Oy rakentaa alueelle terafactoryn viidessä vaiheessa vuoteen 2025 mennessä. Tehdas työllistää alkuvaiheessa noin 50 henkilöä, ja vuonna 2025 reilut 400 henkilöä. Alkuvaiheen tuotantokapasiteetti on noin 20 gigawattituntia vuodessa, mutta tehtaan valmistuttua kokonaisuudessaan vuonna 2025 sen tuotantokapasiteetti on jopa 500 gigawattituntia vuodessa. Tehtaalla tulee olemaan laajat työllistymisvaikutukset laajasti koko eteläisessä Suomessa ja erityisesti Kanta-Hämeessä.

Maankäyttö ja kaavoitus ovat ensisijaisen tärkeitä yritysten toimintaedellytysten luomisessa. Kaavoitukseen lähdetään aina yritysten tarpeet huomioon ottaen kun kyseessä on elinkeinopoliittisesti tärkeä kaavahanke. Myös jo voimassa olevia kaavoja voidaan muuttaa yritysten tarpeet huomioon ottaen. Janakkalassa on mahdollista kaavoittaa myös yksityisen omistamaa maata yritystonteiksi maankäyttösopimuksin. Maankäyttösopimuksia onkin tehty erityisesti Etelä-Janakkalan alueella, ja niitä tehdään aina yksityisen tai kunnan aloitteesta. Kunta pyrkii hoitamaan myös tarvittavat lupa-asiat kuntoon joustavasti ja ajallaan.

Kaiken kaikkiaan elinvoima nähdään kunnassa merkittävänä tekijänä niin asukkaiden kuin yritysten hyvinvoinnin lisääjänä. Kunnan elinvoiman ylläpito ja parantaminen on tulevaisuuden kuntien elinehto – niin myös Janakkalassa.

Tanja Matikainen
Kunnanjohtaja
Janakkalan kunta

Tel. +358 3 680 1211 / Mobile +358 50 579 0892

[email protected]

www.janakkala.fi

www.facebook.com/janakkalankunta

https://twitter.com/janakkalankunta

Kuvan henkilöt:

Tak. vasemmalta yrityskehittäjä Antti Aaltonen (JTA), toimitusjohtaja Markus Myhrberg (JTA) ja elinvoimapäällikkö Ismo Holstila.

Edessä vasemmalta viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi, kunnanjohtaja Tanja Matikainen ja elinvoimakoordinaattori Ria Laurila.