Helsinki-Tampere -kehityskäytävä on Suomen vahvin

Uudenmaan liiton teettämän kehityskäytävien profilointiselvityksen tulokset on julkaistu.

Selvityksen mukaan Helsinki-Tampere -kehityskäytävä on Suomen vahvin.

”Helsinki – Tampere –kehityskäytävän todettiin olevan vahvin kehityskäytävä jo nyt. Käytävällä on
toimiva työmarkkina-alue ja osaavaa työvoimaa. Käytävällä korostuu urbaani asuminen,
osaamispohjaiset pk-yritykset, erityisosaaminen ja hyvät sekä monipuoliset työmarkkinat.
Uudenmaan rooli käytävällä näkyy erityisesti lentokentän ja sataman tuoman kansainvälisten
yhteyksien myötä, esimerkiksi logistiikassa ja uusien yritysten houkuttelemisessa.
Tulevaisuuden vahvuuksiksi koetaan osaamispohjaiset pk-yritykset sekä saavutettavuuden
parantuminen nopeutuvien junayhteyksien myötä.”

Kannattaa tutustua!

http://www.uudenmaanliitto.fi/files/19923/Nelja_kaytavaa_-_nelja_profiilia._Etela-Suomen_kaytavaverkoston_profilointiselvitys.pdf

Lisäksi teemaan liittyy mielenkiintoinen Valtioneuvoston kanslian julkaisema raportti Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa. Kasvuvyöhykkeitä luokitellaan alueellisen vuorovaikutuksen sekä liikennejärjestelmään ja saavutettavuuteen perustuvan vuorovaikutuspotentiaalin perusteella. Vuorovaikutusta tarkastellaan erityisesti työssäkäynnin, liikennevirtojen ja yritysten välisten yhteyksien pohjalta. Keskeisinä toimenpide-ehdotuksina nostetaan esille tietoperustan vahvistaminen, seudullisen suunnittelun vahvistaminen, vaikutusarviointien kehittäminen, vuorovaikutuksen lisääminen, aluekehittämisen keskustelujen kehittäminen, kasvuvyöhykkeiden pitkän aikavälin kehittäminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79899

Viestinvälitysterveisin,

Anne Horila