Healthy Mobility – Älykkäät matkaketjut

Ihmisille hyvä saavutettavuus merkitsee vapautta valita asuinpaikka kulloisenkin elämäntilanteen ja mieltymysten mukaisesti. Noin 45% Suomen väestöstä asuu ja 350 000 ihmistä pendelöi kasvukäytävällä. Kasvukäytävää kehitettäessä halutaan pitää ihminen keskiössä: halutaan mahdollistaa laajat työmarkkinat ja työntekemisen uudet tavat, viihtyisä asuminen, laadukkaat palvelut sekä monipuoliset vapaa-ajanmahdollisuudet. Yksi keskeinen esiin nouseva asia on yksilön hyvinvointi ja terveyttä edistävä työmatkaliikunta sekä ilmastoystävälliset liikkumisratkaisut, voidaankin puhua jo #healthy mobility toimenpiteistä.

Healthy Mobility –kehittämisidea nousi esiin Wienin TRA2018 konferenssissa, jossa Itävallan toimijoilla oli teema ihan pienellä esillä ja norjalaiset sikäläisen liikenneministeriön edustajat toivoivat meiltä, että tällainen näkökulma olisi Suomen isännöimässä TRA2020 Helsinki- tapahtumassa vahvemmin.

Suomen kasvukäytävä –verkoston pitämässä, ensimmäisessä Healthy Mobility –teemaisessa kokouksessa osallistujat innostuivat ideasta. Lisäksi keskustelut eri toimijoiden kanssa ovat rikastaneet sekä jatkojalostaneet ideaa.

AIKUISTEN TYÖMATKA – JA TYÖMATKANAIKAINEN LIIKKUMINEN

Kasvukäytävän Älykkäät matkaketjut -hankeideaan on tulossa Healthy Mobility – casea miten first/ last mile sekä työpäivänaikainen liikkuminen hoidettaisiin kävellen, pyörällä ja julkisilla Maas-palveluilla.

Parhaillaan tässä pilotissa saisimme yhdistettyä Maas-palveluyrityksen ja terveysteknologiayrityksen palveluita.

Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä on puoltanut hankkeen toteutettavaksi, rahoittajana Uudenmaan liitto, AIKO – rahoitus. Toimenpiteet käynnistyvät lokakuun aikana joista viestimme hankkeen edetessä lisää.

Suomen kasvukäytävän tavoitteena on arjen saavutettavuuden (ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja tiedon liikkuminen yhtenäisellä työssäkäyntialueella) sekä älykkään liikenteen ja liikkumisen edistäminen Pääkaupunkiseudulta Hämeenlinnan kautta Tampereelle sekä edelleen Seinäjoelle.

Suomen kasvukäytävä -verkostossa on mukana kaksikymmentä kaupunkia, kuntaa, neljä ministeriötä (LVM, YM, TEM, OKM) ja kauppakamaria sekä kolme maakuntaliittoa sekä Suomen Yrittäjät. Olemme mukana myös kansallisessa kehittämistyössä mm. liikennealan kasvuohjelmassa sekä kestävän kaupunkikehityksen ohjelmassa.

#ÄlykkäätMatkaketjut
#HealthyMobility

Kehittämisterveisin

Anne Horila ja Outi Myllymaa