Hattulassa edistetään jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä

Kuntastrategiamme mukaan haluamme tukea terveyttä ja elämänlaatua ja toisaalta rakentaa yhdessä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa yhä kestävämpää ja viihtyisämpää elinympäristöä.

Strategian tavoitteita tukeaksemme olemme pala palalta kehittäneet liikennejärjestelyitämme ja käynnistäneet esimerkiksi Turvallinen Koulupäivä –hankkeen. Keskeisenä päämääränä on ollut vahvistaa kevyen liikenteen edellytyksiä ja samalla Hattulan kunnan asemaa kevyeen liikenteeseen kannustavana kuntana.

Liikennejärjestelyistä haluamme mainita erityisesti huomiota herättäneet, Hollannin mallia hyödyntävät kylätiekokeilut Sattulassa ja Pappilanniemessä. Autoliikenteeltä vähennettiin kaistan verran tilaa, joka annettiin kevyen liikenteen käyttöön. Näin jalankulkijoille ja pyöräilijöille saatiin tavallista leveämmät sekä turvallisemmat kulkuväylät, autojen ajaessa keskellä. Vastaantulijaa autoliikenne väistää hetkellisesti kevyen liikenteen kaistalle oikealle. Toimintamalli sopii hyvin teille, joilla moottoriliikenne ei ole kovin runsasta. Sattulan kylätie palkittiin 15.3. Suomi Pyöräilee-tapahtumassa vuoden 2018 parhaana pyöräilytekona ja osoituksena mainiosta kokeilukulttuurista.

Turvallinen Koulupäivä –hanke on pyrkinyt lisäämään kevyen liikenteen turvallisuutta ja houkuttelevuutta Hattulassa. Hanketta on tehty tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi koulujen ja Hattulan liikenneturvallisuustyön yhteistyöryhmän kanssa. Pyöräilystä ja liikennekasvatuksesta halutaan tehdä meillä yhä vakiintuneempi osa arkista koulutoimintaa niin, että oppilaat voivat helposti ja vaivatta liikkua eri puolilla kuntakeskustaa ilman, että turvallisuus vaarantuu.

Kevyen liikenteen turvallisuuden ja yleisten edellytysten parantaminen on omiaan lisäämään kävelyä ja pyöräilyä, mikä tukee oppilaiden hyvinvointia ja vireystilaa sekä vähentää omalla panoksellaan myös liikennepäästöjä sekä onnettomuuksia. Hankkeen toimenpiteet pitävät sisällään moniulotteista suunnittelua reittianalyysistä pyöräparkkeihin, koululiikenteen jättöpaikkoista oppilaiden siistiytymistiloihin ja kaikkea muuta mielenkiintoista siltä väliltä.

 

Katariina Koivisto,
Hattulan kunnanjohtaja
www.hattula.fi

 

#kuntalaiset #osallisuus #kestävät #liikuntaratkaisut #terveys #elämänlaatu  #turvallinen #koulupäivä