Hämeenlinnassa käynnistyi taidekilpailu Asemanrannan julkisesta taiteesta

Hämeenlinnan kaupunki on avannut yhteistyössä Yhteiskuntataiteilijatoiminnan kanssa yleisen, kaksivaiheisen taidekilpailun Asemanrannan Mensanaukion jalankulkualueelle sijoittuvasta julkisesta taiteesta.

Hämeenlinnan kaupunki kutsuu suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia kuvataiteilijoita ja muita kuvataiteen kentällä toimivia ottamaan osaa Asemanrannan yleiseen taidekilpailuun, jolla haetaan ideoita Asemanrannan uudelle asuinalueelle tulevaksi julkiseksi taideteokseksi/taideteoksiksi.

Kilpailun tavoitteena on hankkia yksi tai useampi pysyväisluonteinen taideteos tai taideteosten kokonaisuus Hämeenlinnan Asemanrannan alueelle. Taidekilpailun tavoitteena on toteuttaa korkeatasoista julkista taidetta ja tarjota uusia näkökulmia kaupunkitilaan. Ehdotusten toivotaan liittyvän alueen rakentamiseen ja hyödyntävän luontevasti alueelle syntyvää ympäristörakennetta.

Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy helmikuussa 2018, jonka jälkeen kaupunkilaisilla on mahdollisuus antaa äänensä verkossa omalle suosikilleen. Mensanaukion jalankulkualueen taideteoksen toteuttamiseen on varattu 150 000 €. Lopullinen päätös kilpailun voittajasta ilmoitetaan syksyllä 2018 kilpailun toisen vaiheen ratkettua. Taideteosten toteutamisen mahdollistaa Asemanrannassa käytössä oleva tontinluovutusten yhteydessä kerättävä 8 €/kem2 maksu.

Yhteiskuntataiteilija Marjukka Korhonen on ollut vuodesta 2015 edistämässä Asemanrannan julkisen taiteen suunnittelua yhteistyössä kaupungin monialaisen työryhmän kanssa. Pysyviä ja väliaikaisia taideteoksia toteutetaan osana alueen rakentamista arviolta vuoteen 2030 asti.
Riihimäen kaupungin isännöimä Yhteiskuntataiteilijatoiminta edesauttaa kuntien julkisen taiteen toteutusta rakennettuun ympäristöön Suomen kasvukäytäväalueen kunnissa. Taiteellisella osaamisella on mahdollisuus tarjota uusia ratkaisuja kaupunkikehittämiseen.
Lisätietoa kilpailusta:

http://www.hameenlinna.fi/taidekilpailu/