Hämeenlinnan kaupunki laajentaa työmatkojen hyväksymistä työajaksi

Hämeenlinnan kaupunki laajentaa julkisissa kulkuneuvoissa työskentelyn käytäntöään loppuvuoden kestävänä kokeiluna.

Työajaksi luetaan julkisissa kulkuneuvoissa työskennelty aika. Kokeilu alkaa 25.3. ja kestää vuoden loppuun eli 31.12.2018 saakka.
Kaupunki otti käyttöön työmatkojen hyväksiluennan huhtikuun alussa 2016 ja tuolloin työmatkoihin käytetystä ajasta 50 % hyväksyttiin työajaksi. Nyt aloitettavalla kokeilulla kaupunki haluaa helpottaa pendelöivän henkilöstönsä arjen sujuvuutta, arjen ja työn yhdistämistä ja sitä kautta myös lisätä henkilöstön työhyvinvointia.

Lisätiedot:
Henkilöstöjohtaja Anne Iijalainen, puh. 03 621 2172, anne.iijalainen@hameenlinna.fi