Espoolle Energy Globe Award -palkinto

Espoon kaupunki paikallisine kumppaneineen ja verkostoineen palkittiin 29.1.2019 Energy Globe World Award -tapahtumassa Yazdissa, Iranissa. Kyseessä on yksi maailman arvostetuimmista energia- ja ympäristöalan palkinnoista.

Palkinto on tunnustus Espoossa pitkään tehdylle kestävän kehityksen työlle, erityisesti energiayhteistyölle. Espoon tärkeimpiä strategisia tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoolla on myös edelläkävijärooli yhtenä YK:n kestävän kehityksen kaupungeista. YK:n asettamien tavoitteiden saavuttamisessa kaupungin toiminnassa korostuu oppimisen sekä uusia ratkaisuja tuottavan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan merkitys.

– Sustainable City -palkinto on tunnustus Espoolle monipuolisesta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä eri energia-alan toimijoiden kanssa muun muassa päästöttömän lämmöntuotannon, energiatehokkuuden ja päästöttömän liikenteen ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönottamisessa.” sanoo Espoon kaupungin kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

Vuonna 1999 perustettu Energy Globe Award on nykyisin yksi maailman arvostetuimmista energia- ja ympäristöalan palkinnoista. Palkinnon vastaanottivat Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula sekä kaupungin yhteistyökumppaneiden edustajan Aalto-yliopiston ja VTT:n professori Taina Tukiainen.

Puheessaan Markku Markkula korosti kaikkien yhteisöjen ja kansalaisten panosta ja vastuuta suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.
– Haasteet ovat mittavat, mutta Innovaatiot ja digitalisaation tehokas käyttö tuovat tuloksia. Espoon kumppanuusyhteistyö sopii esimerkiksi kaikkialle – osoitamme kaupunkimme toiminnalla, miten YK:n Agenda 2030 toteutetaan, samalla tämä luo mittavia globaaleja mahdollisuuksia yritystoiminnallemme ja synnyttää uusia työpaikkoja Markkula toteaa.

Palkituista projekteista globaaleja malleja muille
Palkinnon myönsi Energy Globe Foundation -säätiö, jonka tavoitteena on edistää materiaalien ja resurssien kestävää käyttöä. Säätiön toiminta ohjaa kansainvälinen neuvottelukunta ja jury, jonka puheenjohtajana on intialainen Maneka Gandhi.

Säätiö on jo kahdenkymmenen vuoden ajan kannustanut alueiden ja kaupunkien toimijoita kehittämään, esittelemään ja levittämään innovatiivisia projektejaan globaalisti hyödynnettäväksi. Nyt yli 2000 projektin joukosta parhaat olivat esittelyssä Yadzissa. Kategoriat ovat klassisten alkuaineiden eli maailman perustaa jäsentäneiden elementtien mukaiset: maa, vesi, ilma ja tuli.

Lisäksi palkittiin nuorison oma-aloitteista esimerkkitoimintaa muovien käytön lopettamiseksi sekä kestävä kaupunki. Tällä kertaa palkittuja oli haettu etenkin aktiivisen ja tuloksia tuottavan kansalaistoiminnan piiristä. Ehkä kaikkein vaikuttavin oli intialaisen kaivojen kehittäjän tarina. Muissa kategorioissa voittajat olivat Keniasta, Afganistanista ja Saksasta.

Ensi syksynä järjestetään palkinnon 20-vuotisjuhlakonferenssi. Säätiön puheenjohtaja itävaltalainen Wolfgang Neumann tulee lähiviikkoina Suomeen selvittämään mahdollisuutta järjestää tämä tapahtuma Espoossa osana Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa. Tuolloin painotus kohdistuisi yrityksiin, teknologian ja tutkimustoimintaan.

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula sekä kaupungin yhteistyökumppaneiden edustajan Aalto-yliopiston ja VTT:n professori Taina Tukiainen vastaanottivat Espoon kaupungille myönnetyn palkinnon.

Kuvatekstit ja -tiedot:
Ryhmäkuva palkituista. Global Energy Award -palkinto myönnetään vuosittain neljän kategorian – maa, vesi, ilma ja tuli – edustajille sekä nuorten projektille. Vuoden 2018 palkinto myönnettiin lisäksi kestävälle kaupungille, Espoolle.

Espoo-tarinaa, kaupungin stategiaa, toteutetaan neljällä poikkihallinnollisella kehitysohjelmalla. Näistä Kestävä Espoo -ohjelma tukee taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottamista. Ei siis ihme, että Kestävä Espoo -ohjausryhmässä riemuittiin saadusta tunnustuksesta.
Palkintoa kannattelee Markku Markkulan ja Taina Tukiaisen rinnalla ohjelman puheenjohtaja Sirpa Hertell ja ohjelmapäällikkö, kaupungin kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala.

Lisätiedot:
Markku Markkulan puhe palkintotilaisuudessa Yazdissa, Iranissa (pdf, 454 Kt)
Energy Globe National Winners from 182 countries (pdf, 3724 Kt)
Kilpailun kotisivut, www.energyglobe.info/en/world-awards/
Espoon kaupungin Kestävä Espoo -kehitysohjelma, espoo.fi/kestavaespoo

Lähde: www.espoo.fi