Suomen liikennejärjestelmää kehitetään nyt kokonaisuutena – Valtakunnallisen suunnitelman valmistelu alkaa

Suomen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu alkaa. Suunnitelma luo lähtökohdat koko Suomen liikenneverkon ja liikenteen palveluiden suunnitteluun. – Nyt katse on tiukasti tulevaisuudessa ja jatkossa tiedämme liikennejärjestelmän kehityksen 12 vuoden päähän. Tähtäämme sosiaalisesti kestävään ja alueellisesti tasapainoiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, joka turvaa sujuvan liikkumisen niin ihmisille kuin yrityksille kautta Suomen ja hillitsee ilmaston lämpenemistä, liikenne- ja viestintäministeri Sanna […]

Lue lisää »

Suomen kasvukäytävä -verkoston Uutiskirjeessä tuloksia ja tulevaisuuden linjauksia

Tämä on Suomen Kasvukäytävä –verkoston kolmas uutiskirje. Uutiskirje nostaa esille työ-ja elinkeinoministeriön hallitusohjelmalinjauksia, ajankohtaista tietoa ja terveisiä alueelta, palkitun kasvuyritystarinan sekä yhteenvedon kuluneen AIKO-kasvusopimuskauden toimenpiteistä ja tulevaisuuden tavoitteista. Verkoston toiminta on ollut täynnä yhteiskehittämistä, yhteisen näkemyksen rakentamista sekä vaikuttamista. Valtion ja kasvukäytävän AIKO (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut) kasvusopimuksen aikana 2016-2019 on ollut näköalapaikka olla mukana kehittämistoimenpiteiden ohjausryhmien […]

Lue lisää »

Hallitus päätti vuoden 2019 toisesta lisätalousarvioesityksestä – Päärata, VT3, Akaan raakapuuterminaali

Hallitus esittää lisämäärärahaa muun muassa perusväylänpitoon ja liikennehankkeisiin tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä. Hankkeilla haetaan keinoja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen ja viennin edistämiseen koko maassa sekä parannetaan raide- ja tieliikenteen sujuvuutta. Hallitus neuvotteli lisätalousarvioesityksestä tiistaina, ja se annetaan eduskunnalle keskiviikkona 19. kesäkuuta. Valtion tulot kasvussa ja nettolainanotto vähenee Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 162 miljoonan euron lisäystä ja varsinaisiin […]

Lue lisää »

Digitaalisia työkaluja tavarantoimituksiin Tampereen alueella – vähemmän haittoja asukkaille, ympäristölle

Miten parempi tieto liikenteen ja lastauspaikkojen ruuhkista vaikuttaa jakelutoimintaan kaupungin keskustassa? Entä jos jakeluautot kommunikoisivat liikennevalojen kanssa? Miten jakelukuljetukset pääsevät fiksusti ja aikataulussa perille ruuhkaisilla keskusta-alueilla? Voidaanko henkilön- ja tavarakuljetuksia yhdistää? CaaS (Corridor as a Service) Suomen Kasvukäytävällä -hankkeessa tutkittiin ja kokeiltiin aidossa ympäristössä Tampereella, millaisin digitaalisin keinoin tavarakuljetuksia voidaan tehostaa. Pilotoinnin kohteina oli muun […]

Lue lisää »

Kasvukäytävän kunnat painottavat pääradan parantamisen tärkeyttä

Suomen kasvukäytävän keskiosan kuntien (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Loppi, Hausjärvi) johto kokoontui 4.6.2019 Janakkalassa. Viestinä uudelle muodostattavalle hallitukselle painotettiin päärataan kohdistuvan perusparantamisen ja lisäraiteiden kiireellistä tarvetta. Päärataan investoitavilla euroilla on tutkitusti suurin vaikuttavuus kaikista ratahankkeista.Investoiminen päärataan edellämainitulla tavalla tukee hallitusohjelman ilmastotavoitteita. Kunnat haluavat korostaa sitä, että kunnat sekä yksityiset tahot ovat jo panostaneet asemanseutujen kehittämiseen […]

Lue lisää »

Valtatie 3 on maamme tärkeimpiä valtateitä

Valtatie 3 on maamme tärkeimpiä valtateitä, koska se yhdistää Suomen etelä-pohjoissuunnassa.  Valtatie 3 on osa kansainvälistä E12 tietä ja Suomen kasvukäytävän valtasuoni pääradan ohella. Valtatie kolmosen palvelutason ylläpitäminen vaatii jatkuvaa infran ja toiminnallisuuden parantamista vastaamaan nopeasti kehittyvän liikenneteknologian ja uusien palvelujen vaatimuksia. Valtatie 3:lle on asetettu muita pääteitä korkeampi laatutavoite ei tällä hetkellä toteudu Tampereen […]

Lue lisää »

Suomen kasvukäytävän ohjausryhmä kokoontui Uudenmaan liitossa

Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmä kokousti Uudenmaan liiton maakuntasalissa. Kokouksessa kuultiin Suomen kasvukäytävä -verkoston ja valtion väliseen kasvusopimukseen liittyvän AIKO – rahoitusinstrumentin kehittämistoimenpiteiden tuloksista, verkoston ajankohtaisista asioita sekä Uudenmaan liiton innovaatiotoiminnan rahoituksesta. Kasvukäytävähankkeiden ja AIKO -rahoituksen evaluoinnin tuloksia esitti Gaia Consulting Oy:n Anu Vaahtera ja Ulla Värre. Kävimme hyvää keskustelua saavutetuista tuloksista sekä AIKO -rahoitusinstrumentin generoivasta […]

Lue lisää »

Asukkaat mukana kehittämässä palveluita – Kyliltä kasvukäytävälle

Kyliltä kasvukäytävälle -hankkeessa (AIKO) lähestyttiin älykkään liikkumisen ja kuljetusten palveluiden kehittämistä palvelumuotoilun keinoin Pohjois-Espoon Kalajärvellä sekä Tammelan kylissä, Kanta-Hämeessä. Palvelumuotoilun käyttö tarkoitti käytännössä asiakkaan, tässä tapauksessa haja-asutusalueilla asuvien ihmisten, asettamista ongelmanratkaisun keskiöön. Kyläläisten liikkumisen ja kuljetusten tarpeita kartoitettiin ideointityöpajoissa, joissa kyläläiset saivat yhdessä keskustellen ja luovasti visioiden löytää erilaisia ratkaisuja arjen tarpeisiin ja käytännön haasteisiin. […]

Lue lisää »

Helsingin ja Tampereen kautta kulkevalle liikennekäytävälle ehdotetaan maankäytön suunnitelmaa tiivistämään vyöhykekehittämistä

Helsingistä Tampereen kautta Seinäjoelle ulottuvan liikennekäytävän, Suomen kasvukäytävän alueelle halutaan laatia maankäytön yleissuunnitelma. Siinä olisivat osapuolina valtio sekä käytävän varren kuntia, etenkin pääte- ja keskuskaupungit. Suunnitelma olisi pohja toimijoiden yhteistyölle ja edistäisi koko Suomelle tärkeän alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämistä. Myös ilmastonäkökulmaa ehdotetaan mukaan. Esitys perustuu valtiotieteen tohtori ja muuttoliiketutkija Timo Aron, MDI Oy alueliikkuvuusselvitykseen, jossa […]

Lue lisää »